Gemeente Woensdrecht verlaagt tarief voor extra huishoudelijke ondersteuning

De gemeente Woensdrecht heeft het tarief voor de inkoop van extra huishoudelijke ondersteuning gehalveerd van 10 euro eigen bijdrage naar 5 euro eigen bijdrage. 

Op die manier hoopt de gemeente dat meer mensen van deze extra middelen gebruik gaan maken.

Evaluatie

Volgens wethouder Lars van der Beek, verantwoordelijk voor het sociaal domein waar ook de huishoudelijke ondersteuning onder valt, is een evaluatie van het gebruik van de toelage voor huishoudelijke hulp over 2015 de aanleiding voor het aanpassen van het tarief.

“We hebben vanuit het Rijk zo’n 100.000 euro extra gekregen. Hiermee kunnen mensen met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en ook mantelzorgers wekelijks extra hulp inkopen. Wij hadden berekend dat met deze 100.000 euro zo’n 8.168 extra uren gevuld konden worden."

"Dat is natuurlijk ook een mooie garantie voor de werkgelegenheid van de huishoudelijke ondersteuners in onze gemeente. Alleen is er in heel 2015 slechts voor 1.500 uur gebruikt. Daarmee is minder gebruik gemaakt van het budget dan wij hadden verwacht.”

Registreren

Het College van Burgemeester en Wethouders, heeft daardoor, in samenspraak met onder meer de gemeenteraad en de Wmo Adviesraad, besloten het tarief voor de inkoop te verlagen in de hoop het gebruik van de regeling zo te stimuleren.

“Het tarief lag op 10 euro eigen bijdrage voor de mensen en 12,50 euro voor de gemeente. Dat wordt nu 5 euro eigen bijdrage en de gemeente betaalt nu 17,50 euro. Het fijne van deze regeling is dat mensen heel laagdrempelig extra ondersteuning kunnen inschakelen in het huishouden."

"Te denken valt aan extra werkzaamheden zoals een voorjaarsschoonmaak of een grotere klus. Voor mantelzorgers zijn de uren te gebruiken om de belasting in het huishouden te verminderen. Als mantelzorgers gebruik willen maken van deze regeling, dan moeten ze zich melden bij het BWI."

"Alleen geregistreerde mantelzorgers kunnen van deze regeling gebruik maken, dus voor mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan bij de BWI, loont het de moeite zich aan te melden."

"Mensen met een HO- of HO+-indicatie vanuit de Wmo kunnen de aanvraag voor extra uren gewoon bij hun aanbieder doen. Deze regelt de aanvraag verder, waarna wij de benodigde gelden uiteindelijk naar de aanbieder overmaken.”

Werkgelegenheid

Volgens de wethouder brengt het verlagen van het tarief voor extra ondersteuning in het huishouden alleen maar voordelen met zich mee.

“Het past binnen de huidige situatie. Er wordt ingezet op meer eigen inzet van bijvoorbeeld mantelzorgers, maar deze moeten ook niet overbelast raken. Met de verlaging van het tarief hebben we een kans om overbelasting tegen te gaan. Daarnaast is het goed voor de werkgelegenheid in de sector."

"Door middel van de inzet van extra uren kunnen professionals aan het werk blijven. Iedereen weet wel van de problemen in de sector, waaronder bij TSN. Deze situatie is voor ons mede een stimulans geweest dit besluit te nemen en het tarief te verlagen. Het is een steuntje in de rug voor de sector.”

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie