College wil één extra winkel per grote kern in Tholen

De Thoolse fracties hebben gesproken over het plan van aanpak voor de Thoolse detailhandel. 

Daaruit komen drie speerpunten naar voren. De openbare ruimte moet het visitekaartje vormen voor de verschillende winkelgebieden. 

Huidig aanbod

Er moet goede marketing en promotie plaatsvinden en er moet acquisitie gepleegd worden om nieuwe winkels naar de gemeente te trekken. Als doel wordt gesteld om aan het einde van 2016 in iedere grote kern per saldo één winkel toegevoegd te hebben.

Voorzitter van ondernemersvereniging Active, André van Ast, kan zich redelijk vinden in het plan van aanpak. Toch is Van Ast ook kritisch: “Om elk jaar een nieuwe winkel te krijgen, is een geweldig uitgangspunt. Alleen, we moeten nu al blij zijn dat we het huidige aanbod kunnen houden.” 

Ook Hilbert Brinkman, voorzitter van ondernemersvereniging Smalstad, ziet beren op de weg. Zo vindt Brinkman dat er toch echt eens gebouwd moet gaan worden in Sint-Maartensdijk-West, want een braakliggend terrein trekt volgens de voorzitter geen nieuwe ondernemers.

Visitekaartje

De verschillende fracties stellen zich ook kritisch op tegenover de wethouder. Arjen Quist (SGP) stelt dat het goed is om je ambities uit te spreken, maar het realiseren van één extra winkel per kern is volgens hem onrealistisch.

De fractie van ABT stelt dat de gemeente Tholen niet alleen een mooi visitekaartje moet afgeven, maar dat de gemeente een meerwaarde moet gaan bieden.

 “We moeten ons voorbereiden op de riviercruises die straks zeven dagen in de week gaan aanmeren. Dan moeten we niet meer op de woensdagmiddag de deuren gaan sluiten en ook de zondag zal meer mogelijkheden moeten bieden voor de ondernemers om hun boterham te kunnen verdienen.”

Ambities

Wethouder Hommel reageerde op de verschillende punten van de fracties.

“Ieder cijfer dat je in zo’n plan schrijft is discutabel. Het college heeft gemeend om in ieder geval een ambitie neer te leggen van een uitbreiding. Het is ambitieus, maar het moet realistisch zijn om de winkels te behouden en met minimaal één winkel uit te breiden.”

Zonder cijfers en namen te noemen, vertelde de wethouder dat de ambitie voor Tholen-stad hoogstwaarschijnlijk al gehaald gaat worden.

Verder is het plan van aanpak volgens de wethouder realistisch geschreven ‘met de riemen waarmee we nu moeten roeien’. Er zijn geen middelen beschikbaar om een groot en ambitieus plan te schrijven. “We houden de ondernemers geen mooie worsten voor, het geld is er niet.”

Lees meer over:
Tip de redactie