Het aantal meldingen van agressie tegen ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom is in 2015 sterk toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar.

In totaal kwamen er 54 meldingen binnen bij de gemeente, slecht drie ambtenaren hebben daarvan aangifte gedaan bij de politie. Volgens het college van burgemeester en wethouders vallen de cijfers te verklaren. “Deze vallen te verklaren door de verandering in taken van de gemeente met betrekking tot de drie decentralisaties. Hierdoor zijn meer directe klantencontacten geweest”, aldus burgemeester Frank Petter.

Hij reageert daarmee op vragen van Lijst Linssen. Uit de cijfers blijkt dat 27 ambtenaren verbaal bedreigd zijn in 2015, daarnaast was er 26 keer sprake van een persoonlijke bedreiging en een keer van een fysieke bedreiging. Drie ambtenaren deden aangifte van de bedreiging en acht ambtenaren maakten een melding bij de politie.

In 2014 was er ‘slechts’ 29 keer sprake van agressie tegen een ambtenaar, maar in 2014 deden wel zes ambtenaren aangifte bij de politie.

Expertisecentrum

Lijst Linssen stelden onder andere vragen aan het college over de beëindiging van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak dat als taak had om een bijdrage te leveren aan vermindering van agressie op het werk door te informeren, inspireren en kennis te ontsluiten. Die opgedane kennis wordt via www.agressievrijwerk.nl beschikbaar en actueel gehouden.

“Ook is daar het programma Veilige Publieke Taak ondergebracht, zodat er alsnog een landelijke katalysator beschikbaar is”, aldus burgemeester Frank Petter. Zo loopt op dit moment de landelijke campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ waar de gemeente Bergen op Zoom aan deelneemt.

Bestrijden

Om de bedreigingen tegen te gaan heeft de gemeente Bergen op Zoom al een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er vijf agressiecoördinatoren aangesteld, er worden agressietrainingen gegeven en er is een agressieprotocol.

Burgemeester Petter is voor de gehele politie-eenheid de trekker van de bestuurlijke werkgroep Geweld. In de regio West-Brabant wordt hard gewerkt aan een plan van aanpak in samenwerking met verschillende districten, zodat in 2016 nog steviger ingezet kan worden op geweld tegen ambtenaren.