Winkelplannen én leegstand, twee zaken die niet goed met elkaar rijmen. In Bergen op Zoom is er van beide te veel. 

Dat is een van de belangrijkste conclusies in de detailhandelsstructuurvisie die momenteel ter inzage ligt en over een aantal weken of maanden door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ondernemers en belangstellenden kregen afgelopen week een presentatie van die visie en konden nog verder meedenken over de invulling ervan. Een kritisch en betrokken publiek kwam op de presentatie af.

De bijeenkomst leek een beetje op een heisessie. In de natuurlijke sfeer van Natuurpodium Brabantse Wal aan de Boslustweg, discussieerden ondernemers, gemeente en betrokken bewoners over het toekomstig winkelen in Bergen op Zoom en wat daarvoor de beste structuur is.

Het ging over de binnenstad, de diverse winkelcentra in de wijken en de ontwikkelingen op de Woonboulevard en met name in de Zeeland. Want alles heeft met elkaar te maken, ontwikkelingen op plek A hebben consequenties voor plek B. Via de bestemmingsplannen kan en moet de gemeente hier sturing aan geven, om te zorgen voor gezonde en vitale winkelcentra.

Schrappen

Wat hiervoor de beste weg is, vroeg de gemeente aan een daarin gespecialiseerd onderzoeksbureau, DTNP. De belangrijkste aanbeveling die het doet, lijkt een open deur: concentreer het winkelaanbod en schrap nieuwe plannen, want er is veel te veel winkelruimte. “Hou eens op met prachtige plannen.

Dat proberen we de gemeenteraad behoorlijk tussen de oren te krijgen”, zei Karel Trommelen van DTNP. De al toegestane toevoegingen van twee solitaire supermarkten (één buiten het centrum van Halsteren en een in zuiden van Bergen op Zoom) konden op weinig support rekenen van zowel DTNP als veel van de aanwezigen.

Bestaande winkelcentra zijn daardoor verder onder druk komen staan, terwijl DTNP adviseert deze juist te versterken. Ook de functie van De Zeeland blijft een punt van discussie, uitbreiding van kleinschalig winkelaanbod aldaar zet de binnenstad onder druk is hun conclusie.

Inspraak

Op de detailhandelsstructuurvisie is nog inspraak mogelijk tot en met 28 maart. Wanneer deze in de huidige versie wordt aangenomen, heeft dat consequenties voor winkelcentra De Gagel, Noordgeest en de voorzieningenstrip Antwerpsestraat. Volgens het DTNP rapport hebben zij weinig kans tot overleven en versterking van deze centra raadt DTNP af.

Tot verdriet van de aanwezige buurtbewoners die hun centra graag willen behouden. De workshop rondom versterking van wijkwinkelcentra in het algemeen kwam daardoor niet goed uit te verf. Jammer voor de ondernemers die gekomen waren om samen over hun toekomst na te denken.

Binnenstad

Ondernemers die zich bogen over de versterking van de binnenstad konden een stapje verder komen. Parkeren is een belangrijk pijnpunt. Mensen gaan daardoor gehaast winkelen en ondernemer Van Poppelen ziet graag dat de sfeer en de rust in de stad terugkomen.

Verder werd kwaliteit benadrukt, alle winkels moeten een goede gastheer of -vrouw van de stad zijn. Het gaat om het gezamenlijke product binnenstad. “Daarmee moet je je onderscheiden”, beaamde Trommelen. Door de historische binnenstad heeft Bergen op Zoom al een streepje voor.