Er heerste vrijdagmiddag een jubelstemming in het Stadhuis aan de Grote Markt.

De draagvlakmeting voor de oprichting van een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (Biz) voor de Bergse binnenstad leverde, na telling van alle uitgebrachte stemmen door notaris mr. P. de Lepper, een uitstekende uitslag op. 193 stemmen voor, 43 tegen en 4 ongeldig was reden genoeg om samen het glas te heffen op een mooie toekomstige samenwerking.

Een BIZ is een uniek instrument voor ondernemers en eigenaren om de commerciële kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied of bedrijfsterrein om te slaan over alle gebruikers en/of eigenaren van het vastgoed.

Ook is het een kans voor verbetering van de saamhorigheid in een gebied. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van degenen die meebetalen ermee instemt. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en controleert de gang van zaken.

Trots

Wethouder Patrick van der Velden steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: “Als gemeente mogen we trost zijn op het resultaat dat vanmiddag is gehaald. Mijn enthousiasme is er om met Biz samen te werken en hopelijk positieve stappen te maken in de binnenstad. We zijn met Sterck in een hele nieuwe fase gekomen.” 

Voorzitter J.P. Stander van de ondernemersvereniging: ”Het aantal uitgebrachte stemmen vind ik zeer positief. Dat er zoveel ondernemers ja hebben gestemd, dat zegt volgens mij alles over het werk waar we mee bezig zijn.”

Ervaringen

De afgelopen vijf jaar heeft het centrum van Bergen op Zoom goede ervaringen opgedaan met de Biz. Zo zijn er in periode 2011 – 2015 veel zaken opgepakt en gerealiseerd. Zaken die hebben bijgedragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, uitstraling en attractiviteit van het winkelgebied, maar ook aan veiligheid.

Een winkelgebied is, net als een winkel, continu in beweging en op zoek naar mogelijkheden om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de consument. Er was ondernemersvereniging Sterck dan ook veel aan gelegen om de termijn nog eens met 5 jaar te verlengen.

Jeugd

Stander wil, behalve dat ze er wel zijn, niet veel vertellen over nieuwe projecten van de Biz. Wel geeft hij aan dat er momenteel gewerkt wordt aan de invulling van de Bergse krabbenfoor en winterfoor. “Daar zijn al heel leuke gesprekken over gevoerd.” Ook is hij van mening dat de jeugd meer betrokken moet worden bij activiteiten.

“Over wat voor activiteiten is nog niets te zeggen maar het is duidelijk dat er maar weinig voor hen te bieden is in met name de binnenstad van Bergen op Zoom. Er is geen gelegenheid waar jongeren samen kunnen komen, terwijl daar wel behoefte aan is. We zijn dan ook bezig om contactpersonen te zoeken die dit in zich hebben en dit samen met ons kunnen en willen aanpakken,” aldus Stander.

Kansen

Sterck ziet nog veel mogelijkheden met betrekking tot het benutten de historische binnenstad. Er is een visie die is weggelegd op het combineren van een aantal factoren die op het gebied van funshoppen, horeca en cultuur. Stander: “Het is belangrijk dat dit gecombineerd wordt in een gedeelte van de stad en dan bij voorkeur in de oude binnenstad.

Als die visie beleid gaat worden, dan zie ik dat Bergen op Zoom meer een heel aantrekkelijke stad kan worden in de regio en daarbuiten.” De wethouder vult aan: “Het decor van de binnenstad beleven we allemaal. Daar is niets mis mee. Maar de beleefbaarheid ín al die gebouwen, daar moeten we met z’n allen nog aan werken.”