De gemeente Bergen op Zoom draagt in 2016 voor een bedrag van 365.476 euro bij aan Veilig Thuis West-Brabant.

Veilig Thuis West-Brabant is een advies- en meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis West-Brabant is met ingang van 2015 de nieuwe toegang voor vragen over of het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling voor 18 West-Brabantse gemeenten. 

Belangrijkste doel van Veilig Thuis is om zo vroeg mogelijk huiselijk geweld en of kindermishandeling te signaleren. De organisatie is er ook voor preventie, voorlichting en trainen van professionals.