Het aantal inwoners in de gemeente Steenbergen is in 2015 afgenomen met 156 personen. 

Dit komt onder andere doordat er meer mensen zijn vertrokken uit de gemeente dan dat er nieuwe bij zijn gekomen. Dat zorgt voor een verschil van 132 mensen.

Daarnaast zijn er ook meer mensen overleden, dan dat er baby’s zijn geboren, waardoor er een negatief geboortesaldo is ontstaan van 24. Opvallend is dat de kern Steenbergen een afname kent van 119 personen, zonder dat de gemeente daar een verklaring voor heeft.

Fout

De gemeente heeft de jaarlijkse ‘Loop der bevolking’ vrijgegeven. Daarin staat precies vermeld, hoe het met de bevolking is gesteld.

In 2014 was nog sprake van een sterk positief migratiesaldo. Een fout, zo blijkt later, want een groot aantal buitenlandse werknemers had zich niet uitgeschreven. In totaal ging het om 111 personen uit Welberg, die alsnog uit het systeem zijn gehaald.

Daling

Volgens de Loop der Bevolking wonen er 84 personen minder in de kern Welberg, wat dus betekent dat de kern er toch 27 nieuwe inwoners heeft bijgekregen. 

De kern Dinteloord heeft sinds het afgelopen jaar tien inwoners minder dan in 2014 en Steenbergen-stad is de grootste daler qua inwoners: 119 inwoners minder. Een verklaring voor dit cijfer heeft de gemeente niet.

“Het aantal personen dat gehuisvest wordt in de Lindenburgh en Onze Stede is afgenomen met 22 personen. Dit verklaart een gedeelte van de teruggang, maar niet het volledige aantal.”

Het is opmerkelijk omdat de gemeente juist qua nieuwbouw zich heeft geconcentreerd op de kern Steenbergen. De kern Kruisland kent een toename qua bevolking van vijftien personen en De Heen is gegroeid met acht personen.

Nieuw-Vossemeer mag helemaal in z’n handjes klappen, zij kregen er 34 personen bij.

Jongeren

Volgens de gemeente Steenbergen is er een lichte groei van het aantal jongeren in de leeftijdscategorie twintig tot dertig jaar.

“Dat Steenbergen aantrekkelijk is voor jongeren om te wonen is waarschijnlijk het gevolg van de relatief goedkope woningvoorraad”, aldus de gemeente.

De leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar en 30 tot vijftig jaar zijn daarentegen wel afgenomen. “Dit bevestigt het beeld van een trend die zich al jaren voordoet dat gezinnen met kinderen wegtrekken uit de gemeente. Dit is een punt van aandacht voor de komende tijd.”

Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder is ook sterk toegenomen. Procentueel gezien wonen de meeste ouderen in de kern Steenbergen. “Het aanwezige voorzieningenniveau in Steenbergen zorgt ervoor dat ouderen, zij het in beperkte mate, uit andere kernen wegtrekken naar de hoofdkern Steenbergen.”

Woningbouw

Naast de stand van zaken rondom het aantal inwoners, wordt in de ‘Loop der bevolking’ ook gesproken over de woningvoorraad in de gemeente.

In totaal stonden er op 1 januari 413 woningen leeg van de 10.043 woningen die de gemeente Steenbergen rijk is. Dat zijn er vier minder dan een jaar geleden. De gemiddelde verkoopprijs in Steenbergen is 189.787 euro.

Woningvoorraad

Volgens de gemeente is er wel sprake van herstel van de woningmarkt, maar vooral bij de goedkopere woningen en niet bij de duurdere.

Er zijn vorig jaar 79 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad, maar er zijn er ook acht gesloopt. Een toename dus, van 71 woningen, maar dat is volgens de provinciale prognose te weinig.

De gemeente Steenbergen zou ieder jaar 84 woningen moeten toevoegen aan de woningvoorraad om te voldoen aan de woningbehoefte.