De gemeente Bergen op Zoom gaat geen juridische stappen ondernemen tegen de kerncentrales in Doel. 

Dat heeft het college dinsdag aan de gemeenteraad laten weten, een dag nadat de Hoge Gezondheidsraad in België een onderzoek heeft gepubliceerd waarin wordt gesteld dat een ernstig nucleair ongeval werkelijk kan voorkomen.

De gemeenteraad stelde eind januari vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen tegen de kerncentrales in Doel. Leidraad hierbij is de juridische procedure die onder andere de gemeente Maastricht en een aantal omliggende gemeenten heeft genomen tegen de verlenging van de exploitatie van de kerncentrales in Doel en Tihange.

“Voor het ondernemen van deze stappen heeft de Städteregion Aachen een bedrag van 100.000 euro uitgetrokken”, aldus burgemeester Frank Petter. “Uit contacten met de omliggende gemeenten blijkt dat er geen enkele gemeente in Midden- en West-Brabant op dit moment van zins is een juridische procedure te starten. Ook de provincie Noord-Brabant heeft in een eerder stadium al aangegeven geen procedure te starten.”

Verhoudingen

De burgemeester en wethouders zijn van mening dat het voeren van een juridische procedure de verhoudingen tussen Nederland en België alleen maar zal verslechten en de intensieve contacten van de afgelopen maanden zouden alleen maar onder druk worden gezet. “De winst van de gesprekken en overleggen van de afgelopen maanden is dat vanuit België toezeggingen zijn gedaan om de communicatie met Nederland te verbeteren”, aldus het college.

Daarnaast stelt het college dat de energievoorziening van België op dit moment nog te afhankelijk is van kernenergie. “Sluiting van één of meerdere kerncentrales zou in België kunnen leiden tot tekorten in de energievoorziening.”

Nucleair ongeval

De Hoge Gezondheidsraad van België publiceerde op 29 februari de uitslag van een kritisch onderzoek naar het Belgische noodplan. “Een eerste, essentiële conclusie is dat we moeten beseffen dat, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, een ernstig nucleair ongeval zich werkelijk kan voordoen, zelfs in technologisch geavanceerde landen zoals België.”

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat een ernstig nucleair ongeval gevolgen kan hebben op grote afstand. Een van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad is dan ook dat de planningszone wordt uitgebreid: minimaal 20 kilometer voor de evacuatie en minimaal 100 kilometer voor de snelle verdeling van niet-radioactief jodium.