De openbare verlichting voorzien van LED-verlichting en een windmolen waarbij de opbrengsten volledig naar de bevolking gaan. 

Zowel Steenbergen Anders als Gewoon Lokaal diende tijdens het bespreken van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid een motie in om extra stappen te nemen op het gebied van duurzaamheid.

Beide moties werden aangenomen met dertien stemmen voor en vier tegen. De Volkspartij was tweemaal tegen en noemde de motie van Gewoon Lokaal! zelfs volksverlakkerij.

Duurzaamheidsprogramma

De gemeenteraad heeft donderdagavond een besluit genomen over het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Eerder dit jaar werd het plan al een keer besproken door de verschillende fracties.

Destijds kwamen onder andere de drie P’s naar voren: People, Planet en Profit. Deze drie elementen zouden op harmonieuze wijze gecombineerd moeten worden om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen.

Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur. Er werd ook voorgesteld om het duurzaamheidsprogramma een stuk concreter te maken.

Twee fracties dienden dan ook een motie in tijdens de besluitvormende vergadering waaruit concrete stappen zijn voortgekomen, op de Volkspartij na stemden alle fracties in met de moties.

Verlichting

Tim Huisman riep namens Steenbergen Anders het college op om een overzicht te maken van de kosten en de baten om alle oude openbare verlichting op korte termijn te vervangen door led-verlichting.

“Het beleid van de gemeente is dat de openbare verlichting gefaseerd vervangen wordt door de veel energiezuinigere led-verlichting op basis van nieuw voor oud.”

Op dit moment zijn er duizend van de 5700 lantaarnpalen uitgerust met een led-lamp. Volgens Steenbergen Anders duurt het veel te lang voordat alle verlichting aangepast is, waardoor onnodig energie wordt verbruikt.

“Met het versneld vervangen van de oude verlichting door led-verlichting wordt een positieve bijdrage geleverd aan het verminderen van energieverbruik en de daarmee gepaard gaande kosten.”

Financieel

Michel Lambers van de Volkspartij reageerde op de moties: “Het is vragen om problemen, dit soort wilde ideeën.”

De Volkspartij wilde zich houden aan het beleidsplan zoals dat donderdagavond aan de gemeenteraad werd voorgelegd. Volgens Lambers zijn er dan ook geen financiële middelen beschikbaar voor het idee van Steenbergen Anders.

Wethouder Cors Zijlmans sloot zich hierbij aan: “Om dit allemaal in een keer te doen, dat kost miljoenen. En de hele gemeente gaat op de schop, want je moet allemaal nieuwe kabels trekken.”

Windmolen

Ook het idee van Gewoon Lokaal! kon geen goedkeuring krijgen van de Volkspartij. Wilma Baartmans opperde namens Gewoon Lokaal! om onderzoek te doen naar een goed werkbare formule waarbij het er op neer moet komen dat de gehele Steenbergse bevolking profiteert van een of enkele eigen windturbines.

Het idee houdt kort gezegd in dat er een windmolen wordt geplaatst en dat de winst die daaruit behaald wordt naar de samenleving gaat. Michel Lambers is hier echter tegen en noemt het zelfs volksverlakkerij.

“In het raadsprogramma staat letterlijk: ‘Wij ondersteunen geen nieuwe plannen voor plaatsing van windmolens.'”

Onderzoek

Volgens de fractievoorzitter kan niet zomaar worden afgeweken van het raadsprogramma dat door de coalitie, maar ook door de Volkspartij is ondertekend.

Desondanks werd de motie toch aangenomen, waardoor onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor een dorpsmolen en waarbij eerder aangenomen uitgangspunten met betrekking tot de productie van windenergie en biomassa opnieuw gewogen wordt.