De Vlaamse energiemaatschappij Vleemo heeft het plan opgevat om zestig tot honderd windmolens te plaatsen in de haven van Antwerpen. 

Die zouden tussen het Churchilldok en de Kabeljauwpolder bij de grens bij Ossendrecht moeten komen.

Zones

Een exact plan voor de plaatsing van de windmolens heeft Vleemo nog niet. Wel heeft de maatschappij meerdere zones in beeld waar de turbines zouden kunnen staan.

Op een aantal plaatsen, waaronder de Kabeljauwpolder, heeft Vleemo al overeenkomsten gesloten over het gebruik van de grond. 

Ook het type windmolen is nog niet bekend. Het bedrijf meldt dat het turbines op het oog heeft die een ashoogte van 130 tot 150 meter hebben en een tiphoogte van maar liefst 200 tot 220 meter. Zij zouden goed zijn voor 3 tot 6 MW per windmolen.

Inzage

Een milieueffectenrapportage moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn voor het windpark. De procedure daarvoor wordt momenteel opgestart. De kennisgevingsnota daarvoor ligt nog tot 28 maart 2016 ter inzage.