Vijf pseudo politieke partijen als fracties. Vijf voorstellen voor een winnaarspot van € 2.500,00.

De raadszaal van gemeente Steenbergen was gevuld met MAVO-4 scholieren van ’t Ravelijn te Steenbergen. Over hun ideeën werd gedebatteerd. De ingediende onderwerpen liepen zeer uiteen.

Presenteren

Het debat kwam wat moeilijk op gang en burgemeester Ruud van den Belt uitte zich hierover: “Jullie mogen best wat vuur laten zien.” En er kwam vuur met resultaat. De praktijk moet gaan uitwijzen of het haalbaar is.

Met elkaar debatteren in een officiële raadszaal is wat anders dan praten op het schoolplein. Jongeren van MAVO-4 ’t Ravelijn in Steenbergen mochten hun ideeën presenteren, motiveren en verdedigen tegenover leeftijdgenoten.

Het publiek, grotendeels bestaande uit medeleerlingen, had ook haar mening en die was tussendoor hoorbaar. Het getuigt van grote moed om een idee goed naar voren te brengen. Dat deden alle fracties.

Kordate reacties

De Evenementen Partij, onder leiding van Jurgen Huijbregts (CDA), pleitte voor een strand aan de A4. Je kunt er lekker zwemmen en vertoeven voor een lage entree van € 2,00.

De Vurige 6 deed haar naam eer aan. De jongens van deze partij, onder leiding van Willem van den Berge (PVDA), lieten zich het vuur niet aan hun schenen leggen. Ze dienden tegenstanders kordaat van repliek bij hun plan om fitness toestellen te plaatsen rondom het gemeentehuis van Steenbergen.

De PVDO, de Partij van de Oplader onder leiding van Luc Aben (VVD), hield het wat rustiger en zag het liefst dat alle kleine kernen een oplaadpaal zouden krijgen. Het gaat hier om de kernen De Heen, Welberg, Nieuw-Vossemeer en Kruisland.

Gezondheid jongeren

De partij Gewoon Ravelijn, onder leiding van Edwin Maas (Gewoon Lokaal!), wilde het voor elkaar krijgen dat een tweetal buslijnen, buslijn 214 en 310, aangepast zouden worden opdat ze op tijd op school konden komen. Nu komt men net te laat aan. Een overdekt fietshok zou bij het idee horen.

En de vijfde partij, J.A. dat staat voor Jongeren Algemeen onder leiding van Theo van Es (Steenbergen Anders), wilde jongeren uit gemeente Steenbergen samen brengen.

Groep 8-ers van basisscholen met middelbare scholieren van ’t Ravelijn zouden welkom zijn op een specifiek festival waar o.a. gezondheid voor deze jongeren gepromoot zou worden onder het genot van muziek en samenzijn.

Strand Steenbergen

De ideeën liepen zo uiteen dat een compromis niet gesloten werd. Er kon er maar één de winnaar zijn. Via een officiële stemronde, die overigens achter gesloten deuren geteld werd, kwamen 87 stemmen uit de bus waarvan één ongeldige stem.

De fractie die met de gemeenteprijs van € 2.500,00 verder aan de slag mag gaan is de Evenementen Partij om een strandje te gaan aanleggen bij de A4 binnen de grenzen van Steenbergen.

Uit het debat kwam naar voren dat dit bedrag feitelijk niet voldoende is. Er is geen rekening gehouden met leges voor vergunningen en de horecagelegenheden waren onduidelijk.

De ene keer was het een frietkot. De andere keer werd gesuggereerd dat er een heus strandpaviljoen zou komen met sanitaire voorzieningen en een schoonmaakplanning.

De tijd zal moeten uitwijzen wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Haalbaarheid

Als beste debater kwam Michel de Jong van PVDO uit de bus. Hij nam voldoende verantwoordelijkheid volgens burgemeester Ruud van den Belt.

De leden van de Evenementen Partij Marin Tunders, Senna Lindenberg en Serena Slokkers én de beste debater Michel de Jong van PVDO gingen met een beker naar huis.

De Evenementen Partij kan zich nu gaan beraden hoe het plan verder uit te werken. Gemeente Steenbergen krijgt een eigen strand voor vertier en vermaak waar geëxploiteerd wordt voor het bestaansrecht als het aan deze jeugdfractie ligt.