Het verkeer van en naar Noordland zal nog ten minste tot 4 april geduld moeten hebben, voor zij gebruik kunnen maken van de nieuwe Randweg Zuidwest. 

Door de vondst van een aantal zeer slechte kabels en leidingen wordt de oplevering in maart niet gehaald.

Werkzaamheden

Ter hoogte van het Shell-station is gebleken dat een gas- en waterleiding in zo’n slechte staat verkeren dat het niet verantwoord wordt geacht om daar de nieuwe randweg over te leggen.

De kans op een breuk in een of beide leidingen wordt namelijk erg groot geacht. Beide leidingen moeten daarom vervangen worden.

Die werkzaamheden kunnen pas in april gebeuren. Met als gevolg dat de geplande oplevering van de Randweg Zuidwest in maart niet gehaald wordt. Wel kan het verkeer vanaf 4 april al gebruikmaken van één rijstrook per rijrichting.

Het streven is om begin mei de volledige randweg nog te voorzien van een toplaag, zodat de nieuwe verbinding langs de Van Konijnenburgweg en Van Gorkumweg half mei echt open kan.

Onaangename verrassingen

De twee slechte leidingen zijn niet de enige onaangename verrassingen die de aannemer bij de aanleg van de weg ondergronds is tegengekomen.

Eind vorig jaar werd al bekend dat de oplevering van de Van Gorkumweg op zich laat wachten, doordat leidingen en kabels zich niet op de aangegeven plaats onder de grond bevinden.

Een aantal leidingen blijkt bovendien in zo’n slechte staat dat vervanging noodzakelijk is, waarbij de gemeente en aannemer afhankelijk zijn van de kabel- en leidingbedrijven.

“Alle partijen zijn zich bewust van het belang van een goede planning. We doen er alles aan om verdere vertraging te voorkomen, maar kunnen dit niet volledig uitsluiten”, meldt wethouder Patrick van der Velden.

Financiële consequenties

Wat al die problemen voor financiële consequenties hebben, is nog niet duidelijk. “De aannemer heeft aangegeven over de financiële effecten te willen spreken. Die gesprekken vinden nu plaats”, aldus Van der Velden.