De gemeente Tholen heeft bezuinigingsmaatregelenbekend gemaakt om Tholen weer financieel in balans te krijgen. 

In totaal wilde de gemeente 561.000 euro bezuinigen, maar dat is een bedrag geworden van 478.000 euro. Het resterende bedrag wordt uit de post onvoorzien gehaald.

De grootste winst behaald de gemeente Tholen uit de algemene dekkingsmiddelen. Zo ontvangt de gemeente al 320.000 euro uit de precariobelasting, de herfinanciering van de leningen en uit de algemene uitkering.

Openbare ruimte

Daarnaast worden kleine bezuinigingen doorgevoerd. Zo wordt er voor 61.000 euro bezuinigd op de openbare ruimte. Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen gaat naar beneden wordt bijgesteld, het openbaar groen gaat minder vaak gemaaid worden, BOA’s stoppen met het handhaven op parkeren en hondenpoep en het budget voor milieueducatie wordt gehalveerd met 4000 euro.

De BOA’s blijven wel inzetbaar voor het handhaven van de blauwe zone en het parkeren van vrachtwagens.

Abonnementen

Intern is er ook winst te behalen. Zo wordt er 20.000 euro bezuinigd op abonnementen en kopieerkosten en er wordt 47.000 euro bezuinigd op bestuur en veiligheid. “Door de reguliere werkzaamheden slimmer, efficiënter en effectiever aan te pakken kunnen we beter inspelen op de veranderende vraag vanuit de maatschappij”, aldus wethouder Peter Hoek. “Deze tendens is in meerdere gemeenten zichtbaar. We kiezen bijvoorbeeld steeds meer voor digitale dienstverlening. Dit betekent dat in de nabije toekomst anders omgegaan wordt met openingstijden van het gemeentehuis. Zo zou er uitsluitend op afspraak gewerkt kunnen worden of de publieksbalie zou een dag minder geopend kunnen zijn.”

Communicatie

Bedrijfskleding wordt afgeschaft, het budget voor buurtpreventie wordt verlaagd en er wordt minder geld besteed aan de communicatie. Qua buurtpreventie blijft het bestaande team in Sint-Maartensdijk voortbestaan, maar het budget voor nieuwe initiatieven (5000 euro) wordt afgeraamd.

De versobering zou volgens wethouder Hoek tot gevolg kunnen hebben dat de ambtelijke capaciteit in overeenstemming gebracht moet worden met de capaciteit die nodig is. “Minder personeel is geen doel op zich, maar kan een logisch gevolg zijn van de huidige ontwikkelingen.”