Het Mollerlyceum in Bergen op Zoom is een van de 24 middelbare scholen in Nederland die de nieuwe, versnelde vorm van vwo mogen aanbieden.

Daarbij behalen leerlingen binnen vijf jaar hun vwo-diploma, in plaats van binnen de gebruikelijke zes jaar. 

“Wij willen onze leerlingen inspireren en uitdagen; ervoor zorgen dat zij eruit halen wat erin zit. Daarom hebben we een paar jaar geleden het vwo+ al geïntroduceerd. Nu gaan we nog een stap verder door het aanbieden van het versnelde vwo", verklaart schooldirecteur Frank Looijen. 

Proef

Daarvoor heeft het Mollerlyceum zich aangemeld bij het ministerie van Onderwijs. In totaal zijn er 24 scholen geselecteerd die de versnelde vorm van vwo mogen aanbieden. 

Het gaat vooralsnog om een proef. Na vijf jaar besluit het ministerie of het traject definitief in de wet wordt opgenomen.

Het versnelde traject begint al vanaf de eersteklas. “De leerling zit in een gewone klas, maar zal de lesstof sneller doorlopen dan zijn klasgenoten. Ook kan het zijn dat een leerling op het versnelde vwo een aantal herhalingen overslaat of twee hoofdstukken in één keer getoetst krijgt”, legt Looijen uit.

Onderbouw

De meeste tijdswinst zal gehaald worden uit de onderbouw. Daarom is Sanneke Kerklaan, teamleidster van de onderbouw, betrokken bij het versnelde vwo.

“Momenteel hebben we twee à drie leerlingen in de eersteklas zitten die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het zijn stuk voor stuk excellente leerlingen, die te weinig uitgedaagd worden tijdens de lessen. Wij hebben ze al benaderd en ze staan er allemaal positief tegenover. De volgende stap is dat we hun ouders meenemen in het proces”, verklaart Kerklaan.

Gewone klas

Ze benadrukt dat de keuze voor het volgen van versneld vwo altijd aan de leerling zelf is.

“We plaatsen leerlingen niet zomaar in een uitzonderingspositie. Ze blijven in een gewone klas zitten om op sociaal vlak als kind te blijven groeien.”

Looijen vult haar aan: “We hebben momenteel in de examenklas een uitmuntende leerling, die dit traject misschien ook goed had kunnen doen. Hij heeft er echter voor gekozen om de uitdaging te zoeken in andere zaken, zoals de leerlingenraad, medezeggenschapsraad en een verdiepend programma op de universiteit.”

Tweefasen-vwo

Naast het versnelde vwo, start het Mollerlyceum volgend schooljaar ook met het Tweefasen-vwo. Daarbij kunnen leerlingen hun havo- en vwo-diploma binnen zes jaar halen.

“Dit programma is zowel bedoeld voor de goede havo-leerling, die op deze manier versneld ook een vwo-diploma kan halen, als voor de soms wat faalangstige vwo-leerling, die zich zekerder voelt met een havo-diploma op zak”, verklaart Looijen.

Ook hierin is het Mollerlyceum redelijk uniek, want aan het Tweefasen-vwo doen nog geen twintig middelbare scholen in Nederland mee. “Het vwo wordt zo een heel palet aan kleuren, meer gericht op de behoeften van de leerlingen”, aldus Looijen.