De fractie van Steenbergen Anders gaat tijdens de raadsvergadering van donderdagavond een zogenaamde ‘frisdrankmotie’ indienen. 

Volgens de fractie raakt de publieke tribune tijdens raadsvergaderingen steeds leger en ‘daardoor vervreemden politiek en burger van elkaar’. Om het publiek toch te lokken wil StAn de inwoners van de gemeente Steenbergen frisdranken aanbieden naast de gebruikelijke koffie en thee.

“Het bijwonen van het debat is niet aantrekkelijk voor een dorstig mens, de gemeenteraad van Steenbergen kan dit verbeteren door het publiek te laven”, aldus Tim Huisman. Volgens de fractievoorzitter is er sprake van een ongelijke behandeling omdat (burger)raadsleden en collegeleden buiten de gebruikelijke koffie en thee wél beschikken over frisdrank.

'Droog' debat

“De raad moet er alles aan doen om de drempel te verlagen voor de inwoners om naar de raadzaal te komen en het publiekelijk debat te volgen. Met een drankje kan het debat door het publiek niet meer als ‘droog’ worden ervaren en frisdrank stimuleert het denken en verfrist de geest.”

De fractie van Steenbergen Anders stelt de andere fracties dan ook voor om bij iedere oordeelvormende vergadering frisdrank aan te bieden op de tafels van de publieke tribune. Dit zou gefinancierd kunnen worden uit de post ‘Huisvesting’. De besluitvormende vergadering begint om 19.30 uur en kan door iedereen bijgewoond worden.