Burgemeester Ruud van den Belt krijgt tot en met 30 november 2016 om een woning te vinden in de gemeente Steenbergen. 

Volgens de Gemeentewet moet een burgemeester in de gemeente wonen waar hij of zij werkzaam is. Omdat het voor nieuwe burgemeesters vaak lastig is om een huis te vinden en het huidige huis te verkopen kan er door de gemeenteraad ontheffing worden verleend. Alle partijen zijn daarmee akkoord gegaan.

De ontheffing voor de woningvereiste van de burgemeester wordt donderdag 25 februari door de gemeenteraad besproken. Het agendapunt staat genoteerd als hamerstuk, en zal dus vermoedelijk weinig discussie opleveren. Alle partijen hebben bij het presidium al aangegeven de ontheffing toe te willen zeggen.

“De burgemeester is voornemens om op een zo kort mogelijke termijn te verhuizen naar de gemeente Steenbergen. De gemeenteraad van Steenbergen wil de burgemeester ontheffing verlenen tot 1 december 2016”, laat gemeentewoordvoerster Saskia Kaland desgevraagd weten. Bij zijn aantreden als burgemeester gaf Ruud van den Belt aan de regie volledig in handen van zijn vrouw te leggen.

Vrijstelling

De gemeenteraad kan op basis van de Gemeentewet één jaar ontheffing verlenen voor de burgemeester in samenspraak met de Commissaris van de Koning kan dit nog tweemaal verlengd worden met een jaar. “Vanwege de gestegen huizenprijzen blijkt het burgemeesters vaak moeite te kosten om binnen een jaar een passende woning te vinden in hun gemeenten”, aldus de Handreiking Huisvesting Burgemeesters.

“Dit speelt sterk bij startende burgemeesters van kleine, maar dure gemeenten. Hun salaris is immers afgeleid van het aantal inwoners van de gemeente. Vroeger werd dit probleem vaak opgevangen door de aanwezigheid van een ambtswoning. Er zijn nu echter weinig ambtswoningen. Tegenwoordig komt daar het probleem bij dat het voor de burgemeester soms lastig blijkt het vorige huis te verkopen.”

Een voorbeeld hiervan is de burgemeester van Halderberge, Giel Janssen. Hij kondigde afgelopen week aan te stoppen als burgemeester omdat hij zijn huis in Numansdorp niet verkocht krijgt.