Het zorginnovatieproject Cross Care waaraan de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda en van het Care Innovation Center (CIC) West-Brabant deelnemen, kan rekenen op een Europese miljoenensubsidie. 

In totaal is er een budget van 12,3 miljoen euro, inclusief cofinanciering, beschikbaar voor grensoverschrijdende zorginnovatie in West-Brabant en Vlaanderen. 

Via het Cross Care project worden verschillende sectoren samengebracht om vernieuwingen in de zorg tot stand te laten komen. 

“Die vernieuwingen komen meestal niet voort uit de zorg zelf, maar uit andere sectoren. Daarom is het belangrijk om die branches bij elkaar te brengen en ondernemers hierin te ondersteunen”, verklaart Chantal van Spaendonck, directrice van het CIC dat in West-Brabant het voortouw neemt in het project.

Inbreng

De gemeenten leveren ieder hun eigen inbreng. Breda manifesteert zich vooral als kenniscentrum, Roosendaal brengt de zorgboulevard bij het Kellebeek College in en Bergen op Zoom wil de technische kant van de zorg verder ontwikkelen door biobased technieken toe te passen.

Een voorbeeld dat via Cross Care in West-Brabant wordt opgepakt is de luierhub, waarbij incontinentiemateriaal wordt ingezameld en gerecycled. Ook het ontwikkelen van games die helpen bij de activering van ouderen kunnen via Cross Care tot stand worden gebracht.

Proeftuinen

Het Cross Care project loopt niet alleen in West-Brabant, maar ook in Vlaanderen en andere delen van Zuid-Nederland. Via Cross Care is het de bedoeling dat zogenaamde proeftuinen bij elkaar worden gebracht. In de ‘tuinen’ worden vernieuwingen eerst op kleine schaal uitgeprobeerd om te zien welke effecten ze teweeg brengen.

Via Cross Care worden ze vervolgens met elkaar in verbinding gebracht, zodat men van elkaar kan leren. Het project wordt niet alleen gedragen door overheden, maar moet ook ondernemers en onderwijsinstellingen bij elkaar brengen.

Van Spaendonck ziet duidelijk meerwaarde in die samenwerking. “De partijen vullen elkaar aan en versterken elkaar met als doel dat de innovatie direct bijdraagt aan de behoefte van de consument.”

Ondernemers

Het Cross Care project gaat op 1 april 2016 officieel van start. Het project heeft een doorlooptijd tot 2020. In die periode wil Cross Care zo’n vijftig ondernemers in Vlaanderen of Zuid-Nederland te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe zorginnovaties.