Zaterdagmorgen verrichtte burgemeester Frank Petter onder grote belangstelling de openingshandeling behorende bij de officiële ingebruikname van Het Koetshuys.  

Dit nieuw gebouwde onderkomen van Ter Wal Woonzorg in Lepelstraat wordt gebruikt voor de dagbesteding van zowel de bewoners van het zorgcentrum als nog thuiswonenden.

Wilma en Alex van Seventer zijn zo trots als een pauw. Het tweetal runt, met veel deskundige ondersteuning, het particuliere woonzorgcentrum Ter Wal aan de Polderweg 3a in Lepelstraat. Het zorgcentrum is ondergebracht in een fraai nieuw gebouwd pand, dat  in 2013 in gebruik is genomen.

Ter Wal telt momenteel 20 bewoners en de capaciteit zal in de nabije toekomst met nog eens 4 plaatsen worden uitgebreid. “Aan de uitbreiding wordt al hard gewerkt, maar om  het kleinschalige te handhaven blijft het hier voorlopig bij,” zegt Wilma van Seventer, die alle gasten van harte welkom heet. Ze bedankt in haar openingswoord onder meer de huisartsen van de bewoners, case managers, therapeuten, de gespecialiseerde verpleegkundigen, WMO consulten en nog vele anderen, zonder wie een woonzorgcentrum niet gerund kan worden

Vereenzaming
Burgemeester Petter vestigt in zijn toespraak nog eens de aandacht op de vereenzaming.”Vereenzaming, met name ook onder ouderen is een van de grootste epidemieën van onze tijd. We moeten met z’n allen wat doen om dat tegen te gaan. Vandaar ook dit fantastische initiatief. Een prachtig project. Als we zo naar elkaar kijken, dan denk ik dat we alleen maar blije en tevreden gezichten zien,” aldus de burgemeester, die na zijn toespraak met luid knallende effecten en veel rondvliegende confetti Het Koetshuys officieel voor geopend verklaart. Om de gezellige sfeer nog wat extra kracht bij te zetten is er een kort optreden van het Ter Wal koor onder leiding van Nancy van der Weegen.

Dagbesteding
Het Koetshuys is een gezellige ruimte. De inrichting, waarbij veel hout is gebruikt, is ademt  sfeer uit en geeft de bezoeker een waar huiskamergevoel. Een lange en vrij brede tafel biedt veel mensen de mogelijkheid om gezamenlijk diverse activiteiten te kunnen ondernemen.

In een ander deel is gezellige zithoek, met heerlijk zittende zetels en een bank gesitueerd. Voor het uitserveren van de drankjes en hapjes is er zelfs een heuse bar geïnstalleerd. De dagbesteding is bestemd voor mensen die te maken krijgen met een (dreigend) isolement dan wel met een beginnende vergeetachtigheid. De dagbesteding van Ter Wal Woonzorg is van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Onder begeleiding van ervaren activiteitenbegeleidsters zullen niet alleen de mensen die in Ter Wal zelf wonen, maar ook voor mensen die nog thuis wonen, een zinvolle dagbesteding ervaren. Ze kunnen deelnemen aan activiteiten waarin ze geïnteresseerd zijn en die passen bij hun mogelijkheden. Het ontmoeten van leeftijdgenoten op zich, deelname aan creatieve en educatieve activiteiten maar ook beweging zijn bij Ter Wal erg belangrijk.

Visie
Ter Wal Woonzorg stelt de bewoner centraal en niet zijn beperking. Zij richten zich op de mogelijkheden van iedere individuele bewoner en bevorderen de zelfstandigheid die ieder mens van nature wil behouden. Met elkaar wordt er een leefomgeving gecreëerd waarin een ieder zich kan ontplooien, met respect voor elkaar, in een omgeving die de thuissituatie zo dicht mogelijk benadert. Het nieuwe gebouw voor dagbesteding draagt in belangrijke mate bij aan de realisatie van de missie. BIJDRAGE: BART VAN DER WESTEN