De gemeente Tholen gaat deze week aan de slag met de herinrichting van de Eendrachtsweg in Tholen. 

De winkelstraat wordt in verschillende etappes omgetoverd tot een autoluwe weg. Daarbij worden ingrijpende maatregelen getroffen, zo verdwijnen er bijvoorbeeld twintig parkeervakken.

In de nieuwe situatie wordt het ook voor vrachtwagens langer dan twaalf meter onmogelijk om de Eendrachtsweg te betreden. De herinrichting is een samenwerking van de gemeente en de werkgroep Binnenstad, gaat maximaal vier ton kosten en moet over tien weken klaar zijn.

In 2013 werd door de gemeenteraad van Tholen het Masterplan Tholen vastgesteld, wat bestaat uit drie onderdelen: Wonen en werken, Sport en Onderwijs en Binnenstad. aan de hand van de kaders die destijds zijn geschetst is de werkgroep Binnenstad samen met de gemeente Tholen aan de slag gegaan om de Eendrachtsweg te upgraden.

Toegankelijkheid

Eén van de veranderingen is dat de straat voornamelijk een winkelgebied gaat worden waarbij auto’s te gast zullen zijn ten opzichte van het wandelend publiek. De Eendrachtsweg moet een autoluwe straat worden en er komen dan ook geen fysieke stoepen meer.

De straat komt op één niveau te liggen wat de toegankelijkheid enorm verhoogd. “Auto’s mogen er wel in, maar de rollen worden omgedraaid”, vertelt Werner Lindhout van de werkgroep Binnenstad.

Historie

De inbreng van de herinrichting kwam niet alleen vanuit de gemeente en de werkgroep. Ondernemers, inwoners, het Cultuurplein, de gehandicaptenwerkgroep en de Heemkundekring hebben allemaal hun licht laten schijnen op de plannen.

Daaruit is een plan ontstaan dat door veel instanties wordt gedragen. Eén van de onderwerpen waarover veel gesproken is, is hoe het historische beeld van de Eendrachtsweg behouden kan worden. Vroeger lag door de Eendrachtsweg een tramlijn.

Klinkers

“Die rails willen we als thema terug laten komen in de vorm van lijngaten voor de afwatering.” De kasseien van de straat worden hergebruikt voor de parkeervakken in de straat. “Dat is authentiek, dus dat willen we bewaren.” De rest van de straat wordt ingelegd met de typerende rode (gebakken) klinkers.

Het historische karakter van de binnenstad wordt verder doorgetrokken door dezelfde stijl aan te houden. Zo zullen er groene lantaarnpalen en bankjes worden geplaatst die verspreid door de binnenstad zijn terug te vinden.

Bikvanger

De parkeerplaats bij de haven wordt met een uitnodigende trap bij de Eendrachtsweg getrokken om zo meer sfeer te creëren. Afhankelijk van de totale kosten voor het project wordt bepaald van welk materiaal de trap gemaakt wordt. Het budget is namelijk vier ton en er mag eigenlijk geen cent meer worden uitgegeven. Bij de trap komt, als het aan de werkgroep ligt, ook een mooie blikvanger te staan.

“Het moet een markant punt worden, misschien een lichtpunt, maar daar denken we nog over na.” In de straat worden acht bomen gekapt, maar daarvoor komen er ongeveer zestien terug. Welke bomen dit zullen zijn is ook nog niet bekend.

Kansen

Voor de oude C1000, aan de Eendrachtsweg 3, wordt een soort van plein gecreëerd wat gebruikt kan worden voor festiviteiten. “Dit plan zit vol met kansen”, aldus Van Lindhout. “De Eendrachtsweg kan straks als referentie dienen voor het herinrichten van andere straten.”

Omdat de gemeente Tholen niet beschikt over een beeldkwaliteitsplan, moest de werkgroep zelf aan de slag om te bepalen hoe de straat er uit moet komen te zien. Daarvoor zijn hele bewuste keuzes gemaakt die volgens de werkgroep doorgetrokken kunnen worden naar andere straten.