De Brede Welzijnsinstelling (BWI) gaat zich ontfermen over vluchtelingen die zich met een verblijfsstatus vestigen in de gemeente Woensdrecht. 

Volgens wethouder Lars van der Beek, verantwoordelijk voor het sociaal domein waar ook de begeleiding onder valt, werkte de gemeente voorheen samen met de Stichting Vluchtelingenwerk.

“Deze stichting werd echter eind vorig jaar opgedoekt. Als gemeenten op de Brabantse Wal hebben we toen bekeken hoe we de begeleiding het beste konden vormgeven. Voor ons is daarbij de BWI als partner uit de bus gekomen. De BWI gaat onder meer de vrijwilligers ondersteunen die de statushouders begeleiden.”

Administratie

Volgens Ilse Stecher, directeur van de BWI, betekent dat in de praktijk dat de vrijwilligers de statushouders allereerst van het station halen wanneer zij een melding binnenkrijgen. “Vervolgens helpen wij ze bij alle administratie, zoals het inschrijven bij de gemeente en het tekenen van het huurcontract. Daarna volgt een traject van maatschappelijke begeleiding, veelal aan huis.”

Er wordt onder meer ingezet op het leren van de Nederlandse taal en het zelfstandig oppakken van de administratie. Ook gaan de vrijwilligers mee naar bijvoorbeeld de dokter, de apotheek of om boodschappen. Dit traject duurt zo’n 1,5 tot 2 jaar en daarna gelden eigenlijk de reguliere voorzieningen voor autochtone Nederlanders.

Vrijwilligers

De BWI beschikt op dit moment over zo’n 20 vrijwilligers die de statushouders gaan begeleiden, maar er is nog ruimte voor meer mensen die hun medemens willen helpen. Aanmelden hiervoor kan bij de BWI.