De gemeente Bergen op Zoom start een openbaar debat over de opvang van vluchtelingen met of zonder verblijfsvergunning.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben samen afspraken gemaakt over hoe zij de discussie met de samenleving willen aangaan. Daarvoor wordt niet alleen advies aangevraagd bij experts, maar willen de raad en het college ook van het publiek weten hoe zij over het dossier denken. 

Volgens gemeentewoordvoerster Bregje Schouteren liggen alle opties voor de opvang van vluchtelingen nog open. “Dat kan gaan van de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning, red.) voor een korte of lange periode, tijdelijke noodopvang voor asielzoekers of zelfs een asielzoekerscentrum”, geeft ze de mogelijkheden weer.

Koers

Het afgelopen jaar boog de gemeenteraad zich al meerdere malen over het dossier en was de uitkomst van de discussies steeds hetzelfde: focussen op de huisvesting van statushouders. De gemeente krijgt daarvoor een jaarlijkse taakstelling opgelegd. Het college liet al weten bereid te zijn meer dan het verplichte quotum aan nieuwe Nederlanders te willen huisvesten.

De gemeenteraad vond echter dat het college daarmee voor haar beurt sprak. Samen met de raad is daarom afgesproken dat de gemeente eerst haar oor goed te luister gaat leggen bij inwoners en betrokkenen, voordat een nieuwe koers bepaald wordt.

Volksraadpleging

“Begin maart willen we een expertmeeting beleggen, waarvoor we deskundigen op het gebied van huisvesting, financiën en ondersteuning voor de vluchtelingen zullen uitnodigen”, meldt Schouteren.

Na de expertmeeting wil de gemeente ook een ‘consultatie van inwoners en maatschappelijke organisaties’ organiseren. Hoe die volksraadpleging eruit komt te zien, is volgens Schouteren nog niet duidelijk. “We weten nog niet of dat volgens een referendum of bijvoorbeeld via het Burgerpanel zal gebeuren. Over de vorm moeten we nog nadenken.”

De consultatie van inwoners en andere betrokkenen zal naar verwachting in april plaatsvinden. Het laatste woord is echter aan de gemeenteraad. Die besluit in mei of en op welke manier de gemeente extra vluchtelingen zal opvangen.