Het Bergse gemeentebestuur wil binnenkort in gesprek met de Nederlandse Spoorwegen en ProRail over de vele klachten van bewoners langs het spoor.

De klagers storen zich volgens de gemeente al lange tijd aan trillingen en geluidsoverlast, veroorzaakt door de treinen.

Goederenvervoer

Ook is er bij veel omwonenden bezorgdheid over de veiligheid van het goederenvervoer. Het CDA pleitte daarom onlangs voor het verlagen van de snelheid van het goederenvervoer.

Onderzoeken

Volgens burgemeester Petter lopen er momenteel diverse onderzoeken. De resultaten daarvan worden nog dit kwartaal verwacht.

“Naar onze mening is het verstandig die resultaten af te wachten", aldus de burgemeester.

"Daardoor kunnen we het gesprek voeren met onderbouwde argumenten en mogelijke oplossingen. De kans dat het gesprek leidt tot gewenste acties is dan groter.”