De gemeenteraad van Steenbergen is akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan Villa Moors aan de Westdam in Steenbergen.

De Buuron groep wil het terrein naast de villa ontwikkelen met het project de ‘Nieuwe Villa’. 

Appartementen

In de Nieuwe Villa worden achttien appartementen opgenomen. Op de begane grond is ruimte voor 500 vierkante meter detailhandel en 500 vierkante meter kan ingericht worden met dienstverlening/zorg.

Tegen

Omwonenden en enkele ondernemers keerden zich tegen de bouw van het complex.

Retail Platform Steenbergen vroeg de gemeenteraad de beslissing om detailhandel in de Nieuwe Villa toe te staan, minstens uit te stellen tot zij samen met de gemeente een visie voor het centrum hadden ontwikkeld.

“Hiermee geeft u de ondernemers de kans om de eigen positie en die van het centrum te versterken en de kern Steenbergen de kans om te komen tot een gedegen en onderscheidend profiel.

Maar u voorkomt ook dat er voor de lange termijn een onomkeerbare keuze gemaakt wordt zonder te weten of er een betere gemaakt had kunnen worden.”

Zorgboulevard

De vestiging van een publiekstrekker buiten het assenkruis zorgde voor ondernemers voor onrust. Zij zijn bang dat het winkelend publiek hiermee wordt weggetrokken uit het winkelgebied.

RPS stelde dan ook voor om een zorgboulevard te creëren onder de Nieuwe Villa.

Omwonenden

Ook omwonenden lieten van zich horen. Zo is de vrees voor overlast van winkelend publiek geuit. 

Kritiek 

Om aan de kritiek tegemoet te komen, opperde Buuron een nieuw plan. Samen met RPS en de gemeente zoekt ze anderhalf jaar lang naar een andere invulling voor 500 vierkante meter in de bestemming zorg, dienstverlening of horeca.

"Is het ons samen niet gelukt, dan moeten we concluderen dat het geen optie is.” In dat geval gaat Buuron alsnog zelf op zoek naar een invulling binnen de detailhandel.

Inmiddels zijn al tien appartementen verkocht en een ondernemer heeft zich gemeld voor de overige 500 vierkante meter die wel commercieel ingericht worden.