De gemeenteraad krijgt het laatste woord in de toekomst van de Bergse kermissen. Nu zijn dat er nog twee, met een voorjaarskermis op Kijk in de Pot en een najaarskermis op Plein XIII. 

Die laatste locatie is dit jaar voor het laatst beschikbaar. Uitwijkmogelijkheden zijn er naar Kijk in de Pot, de Boulevard-Noord en de Grote Markt en omgeving, al zitten aan alle locaties nog wat haken en ogen. Zelfs het teruggaan naar één in plaats van twee kermissen is volgens het college bespreekbaar.

Dilemma

Dat er wat moet gebeuren met de Bergse kermissen is duidelijk. Bergen op Zoom mag dan vanwege de historie bekendstaan als kermisstad, het kan al lang niet meer tippen aan het succes van bijvoorbeeld de Roosendaalse kermis.

Waar het jaarlijkse volksfeest bij ‘de buren’ goed is voor zo’n 200.000 bezoekers, trok de jongste najaarskermis op dinsdag/eurodag slechts 334 bezoekers.

Dat roept bij wethouder Arjan van der Weegen de vraag op of Bergen op Zoom nog wel zo nodig moet vasthouden aan twee kermissen per jaar.

“Het is een dilemma. Een kermis hoort te bruisen en dat is nu niet het geval. Andersom kent Bergen op Zoom een lange kermishistorie en zijn de kermisbonden BOVAK en NKB voorstander van het behoud van twee kermissen.”

Boulevard-Noord

Een ander punt van discussie is de locatie van de kermissen. De gemeente wil af van de najaarskermis op Plein XIII, omdat het plein dan niet als parkeerplaats gebruikt kan worden. Een tweede kermis op Kijk in de Pot is nu niet mogelijk, omdat het bestemmingsplan dat niet toestaat.

Het evenemententerrein aan de Boulevard-Noord is in het verleden al vaker in beeld geweest. De locatie is echter nog niet geschikt voor de kermis. Het terrein moet aangepast worden om te voorkomen dat attracties wegzakken door de drassige ondergrond.

Van der Weegen schat die kosten op 255.000 euro. “Maar willen we het terrein geschikt maken voor allerlei evenementen, dan komen de kosten uit op een kleine vier ton”, weet de wethouder.

Aanbesteding

De laatste locatie heeft daarom de persoonlijke voorkeur van Van der Weegen: de kermis terug naar de binnenstad. “Op en rond de Grote Markt. Net als andere kermissen in de regio brengen we weer sfeer tussen de attracties. Enig nadeel is de beperkte ruimte.”

De uiteindelijke keuze tussen één of twee kermissen op Kijk in de Pot, Boulevard-Noord of de binnenstad is echter aan de gemeenteraad. Zodra die het toekomstscenario voor de Bergse kermis(sen) helder in beeld heeft, zal de gemeente overgaan tot aanbesteding.

In 2017 zullen de kermis(sen) dan volgens het nieuwe beleid gaan draaien.