Het Woensdrechtse gemeentebestuur wil jaarlijks 17.000 euro vrijmaken om haar personeel beter te beschermen tegen agressie en geweld. 

Het bedrag zal onder meer ingezet worden aan het opleiden van medewerkers die regelmatig contacten hebben met inwoners en bezoekers. Ook moet het voor ambtenaren en beheerders van gemeentelijke gebouwen makkelijker worden om agressie en geweld te melden.

Bedreigingen

De gemeente Woensdrecht werd in 2015 twee keer geconfronteerd met agressieve bezoekers of bellers. In beide gevallen ging het om bedreigingen tegen gemeentemedewerkers.

Dat aantal is weliswaar beperkt, toch heeft het college besloten om het beleidsnotitie tegen agressie en geweld te actualiseren.

“Enerzijds zijn we als gemeente vanuit de Arbowet daartoe verplicht, aan de andere kant willen we het voor onze medewerkers ook duidelijker maken hoe zij een melding kunnen doen van een bedreigende situatie”, legt gemeentewoordvoerster Sharan Kok uit.

Gedragsregels

Het nieuwe beleid richt zich voortaan niet alleen op ambtenaren die werkzaam zijn op het gemeentehuis, maar biedt ook betere bescherming aan beheerders van gemeentelijke gebouwen, terreinen en medewerkers van de buitendienst. Volgens Kok zijn er meer verschillen met het huidige beleid.

“De huis- en gedragsregels worden beter zichtbaar en publieksvriendelijker gemaakt. Voor het personeel worden de rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers, interventieteam, het managementteam en college duidelijker, zodat zij weten waar zij een incident van agressie of geweld moeten melden.”

Het beleid gaat verder ook in diverse protocollen voor bijvoorbeeld huisbezoeken en de ondersteuning van medewerkers in en na een bedreigende situatie.

Dekking

Het college wil jaarlijks 17.000 euro vrijmaken voor opleidingen van medewerkers die vaak te maken hebben met publieke contacten. Een deel daarvan kan gedekt worden via het Sociaal Domein. Voor de overige 14.200 euro moet de gemeente nog op zoek naar een jaarlijkse dekking.

In de bestuursrapportage van 2016 (de tussenstand op de begroting van dit jaar) en in de perspectiefnota van 2017 (de vooruitblik op de begroting van volgend jaar) wil het college dat geregeld hebben.