Het zag donderdag zwartgeel op de Grote Markt in Bergen op Zoom tijdens een grote oefening van de politie.

Zo'n achttien agenten van het politieteam De Markiezaten in Bergen op Zoom brachten hun opgedane kennis over het optreden in groepsverband in de praktijk. 

Openbare ruimte

Volgens politiedocent Sander Dijksma is er bewust voor gekozen om de oefening in de openbare ruimte te laten plaatsvinden.

"Wij kregen nog al eens commentaar van agenten dat zij situaties moesten trainen, die zij tijdens hun werk nauwelijks tegenkwamen. De agenten kennen de omgeving en elkaar. Dat betekent dat ze ook echt als groep kunnen oefenen."

Tijdens de training worden situaties nagebootst, waarbij het nodig is dat er meer dan twee agenten worden opgeroepen. "Dat kan zijn als agenten een wildplasser willen bekeuren en omstanders zich ermee gaan bemoeien, of als bijvoorbeeld een buurtfeest uitmondt in een ruzie", verklaart Dijksma.

Omstanders

Hoewel de oefening 's ochtends was aangekondigd op de website van de politie, bleken lang niet alle omstanders op de hoogte van de training.

"Dan zeiden voorbijgangers tegen een relschopper: 'Doe nou maar rustig jongen, ga nu maar naar huis.' Dat maakt het oefenen op een locatie extra speciaal."

De training van donderdag maakt deel uit van een hele reeks openbare oefeningen. Ook op 23 februari, 11 maart, 30 maart, 12 april, 29 april, 3 juni en 21 juni is de Grote Markt in gebruik als oefenterrein.