De woningbouwplanning in de gemeente Woensdrecht loopt nog niet in de pas met de nieuwe Woonvisie die de gemeente vorig jaar heeft vastgesteld.

In de visie staat omschreven dat er de komende jaren in alle kernen een grote behoefte is aan extra nultredenwoningen en met uitzondering van het dorp Woensdrecht ook vraag is naar meer huurwoningen. Toch staan er de komende jaren voornamelijk koopwoningen op de planning en blijkt in veel projecten de gewenste ‘nultreden’ niet af te dwingen.

Woningbouwprojecten

Als alle concrete en minder concrete woningbouwprojecten die nu bij de gemeente bekend zijn daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden, krijgt de gemeente er de komende jaren 365 woningen bij. Dat is exact het maximaal aantal woningen dat de provincie Woensdrecht toestaat om bij te bouwen tussen 2015 en 2025.

Veruit het grootste deel daarvan, 187 in totaal, staat gepland in Hoogerheide. In Ossendrecht en Putte kan men respectievelijk 59 en 54 nieuwbouwwoningen verwachten, in Huijbergen 25 en in Woensdrecht twintig.

De overige twintig woningen zijn niet project-gebonden en houdt de gemeente vrij voor perceelsplitsingen en bijvoorbeeld het ombouwen van een voormalig winkelpand naar een woonhuis.

Huurwoningen

Nog niet alle plannen daarvan zijn al concreet ingevuld. Zo is van de Boudewijn Groeve in Ossendrecht nog niet bekend wat voor woningen daar gebouwd zullen worden. Uit de projecten die wel gedetailleerder zijn omschreven, blijkt dat de geplande woningen lang niet altijd aansluiten op de Woonvisie.

In Hoogerheide blijkt bijvoorbeeld alleen op korte termijn nog behoefte te zijn aan koopwoningen. Op lange termijn is er juist vraag naar huurwoningen. Toch staan er in totaal 113 koopwoningen op de planning. Op de middellange termijn, langer dan drie jaar, gaat het om 48 koopwoningen tegenover 38 huur.

Ook in Huijbergen sluit de planning niet aan op de visie. Daar is voornamelijk behoefte aan nultredenwoningen en huurwoningen. Zestien van de 25 woningen die gebouwd worden komen echter te koop en in alle projecten blijkt nultreden niet af te dwingen.

Projectontwikkelaars

Tot dezelfde conclusie komt ook PvdA-raadslid Cees Jaspers. Hij ziet vooral problemen ontstaan op het moment dat ouderen hun koopwoning niet kunnen verruilen voor een huurwoning. "Voor jonge starters zijn er dan onvoldoende betaalbare woningen beschikbaar."

Hij is het ook niet eens met de verdeling tussen de kernen. "Ten behoeve van Plan De Hoef in Hoogerheide werden destijds andere kernen in de wacht gezet. Van een ‘inhaalactie’ in de andere kernen is nu niets meer terug te zien. Het heeft er de schijn van dat er nu vooral gekeken wordt naar de belangen van projectontwikkelaars."

Richtinggevend

Gemeentewoordvoerster Sharan Kok geeft aan dat de gemeente niet op alle vlakken invloed kan uitoefenen op de woningmarkt. “De gemeente bouwt zelf geen woningen. Nultreden is dan bijvoorbeeld heel moeilijk juridisch af te dwingen, al proberen we daar in de gesprekken met ontwikkelaars wel zoveel mogelijk op in te zetten. Ook bij huur- en koop heeft de ontwikkelaar uiteindelijk zelf de mogelijkheid om die keuze te maken.”

De Woonvisie moet volgens haar vooral gezien moet worden als een ‘inspiratiedocument’ voor ontwikkelaars. "Het is de stip aan de horizon. In de visie worden vanzelfsprekend een aantal aannames gedaan. Omdat de wereld niet stilstaat, kunnen deze aannames in de loop der jaren nog tot aanpassing leiden", zegt ze. 

"De visie is daarom vooral richtinggevend en ook een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen waarbij we goed kijken naar het profiel van een kern. Dat geldt zowel voor de korte als lange termijn."