Volgens woningcorporatie Stadlander hebben in 2015 zeven huisuitzettingen plaatsgevonden in de gemeente Tholen.

De gemeente Tholen bevestigt dat er huisuitzettingen hebben plaatsgevonden, maar een aantal kunnen zij niet noemen. "Het aantal huisuitzettingen is ons niet bekend, omdat dit bij ons niet wordt bijgehouden."

Volgens de gemeente komt het vaak voor dat een huisuitzetting op het laatste moment geannuleerd wordt, soms meerdere keren voor dezelfde persoon. "De oorzaak is meestal betalingsachterstand en in sommige gevallen hennepteelt."

Woordvoerder Bert Jansen van woningcorporatie Stadlander bevestigt dat. "In de gemeente Tholen heeft er één keer een huisuitzetting plaatsgevonden vanwege hennepteelt, maar normaal gaat het om een huurachterstand. Volgens Janssen gebeurt het ook wel eens dat de bewoners al vertrokken zijn, maar er moet dan nog wel een formeel besluit genomen worden om de mensen officieel uit huis te plaatsen."

Financiële problemen

"De gemeente Tholen ontvangt een kennisgeving van de huisuitzetting van de deurwaarder en benadert de personen voor eventuele bijstand." Volgens de gemeente wordt daar vaak niet op gereageerd en wordt geen actie ondernomen. Ook via maatschappelijk werk wordt geprobeerd om klanten met een financieel probleem waarbij een huisuitzetting dreigt te helpen met de inzet van Schuldhulpverlening.

"Op dat moment wordt bekeken of er inzicht is in de financiële situatie, wat de betrokkene zelf nog kan doen of eventueel via het sociale netwerk." Mocht er echt nood aan de man zijn, dan kan eventueel een leenbijstand aangevraagd worden om een huisuitzetting te voorkomen. "Onder de voorwaarde dat de klant instemt met een hulpverleningstraject."

Gegevens uitwisselen

De gemeente werkt met verschillende instanties samen om er voortijdig bij te zijn. Zo worden onder andere voorzieningconsulenten ingezet om personen te helpen bij het aanvragen van voorzieningen waar zij recht op hebben.

Zo kan de financiële druk vaak al verlicht worden en ontstaat er inzicht in de te krijgen inkomsten en het uitgavenpatroon. "Sinds kort zijn er ook vrijwilligers die personen helpen met budgetvoering, om inzicht te geven wat er binnenkomt en uitgaat. Er is nog geen formele afspraak met Stadlander om gegevens uit te wisselen van wanbetalers/personen die achterstand in huur hebben, maar dit is op basis van privacy ook niet eenvoudig. Het zou wel preventief kunnen werken, maar zoals aangegeven, niet iedereen wil aan een hulpverleningstraject meewerken."