Agrariërs krijgen ook in het zuidelijke gedeelte van het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom geen toestemming om schuilstallen en teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak te bouwen. 

De gemeente had die mogelijkheid aanvankelijk opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied-Zuid, maar werd op dat punt teruggefloten door een reactieve aanwijzing van de provincie.

Die haalde de mogelijkheid uit het plan. Het college meldt nu daar niet tegen in beroep te gaan, omdat de Raad van State zich eerder al negatief uitsprak tegenover schuilstallen in het plan Buitengebied-Noord.