Nieuw plan voor Netwerkstad West-Brabant

VVD-fractievoorzitters Jeroen van den Beemt van Roosendaal en Gertjan Huismans van Bergen op Zoom willen de Netwerkstad-samenwerking tussen beide steden nieuw leven in blazen. 

Dat stellen zij in een brief voor aan de colleges van de gemeente Bergen op Zoom en Roosendaal. De Netwerkstad staat momenteel namelijk op een laag pitje. 

Meldkamer

“De twee middelgrote gemeente in de regio, Bergen op Zoom en Roosendaal, kunnen gezamenlijk doelmatiger werken. Elkaar met aanvullende kwaliteiten versterken en krachtiger optreden in de richting van hogere overheden”, dat werd in 2009 als aanleiding voor de oprichting van de Netwerkstad gesteld.

De gemeentebesturen kozen daarmee voor een nauwere samenwerking om de twee West-Brabantse steden onder aandacht van de provincie te brengen. Die verliep echter niet altijd even soepel.

Een voorbeeld is de discussie rondom de komst van de meldkamer in 2012 . Beide gemeenten wilden die binnenhalen. Toch konden Bergen op Zoom en Roosendaal niet tot een gezamenlijk voorstel komen.

Volgens de toenmalige burgemeester van Bergen op Zoom Han Polman was dat juist een moment om als Netwerkstad samen op te treden.

Nieuw plan

De Netwerkstad is mede daardoor op een laag pitje te komen staan. Jeroen van den Beemt en Gertjan Huismans, beide VVD-fractievoorzitters, komen met een voorstel aan de colleges van beide gemeenten. Zij willen de Netwerkstad nieuw leven inblazen door heldere doelen voor de komende jaren te stellen.

Daarbij zou het opstellen van een gezamenlijk plan in het kader van de nota bestuurskracht een idee kunnen zijn. Daarnaast wordt er voorgesteld om de gemeenteraden vaker te informeren over de gezamenlijke lobbyagenda.

Tot slot suggereren de fractieleden om de raden een notitie aan te bieden, die onderdeel gaat uitmaken van de beleidscyclus.

Met het uitvoeren van deze punten zou het gebied volgens Van den Beemt en Huismans geen krimpregio, maar een vitale regio zijn.

“Een gebied waarvan Den Bosch en Den Haag zeggen: zo moet het, een krachtige bevolking, met een krachtig lokaal bestuur en een krachtige lobby, dat leidt altijd tot iets moois”, aldus Van den Beemt en Huismans.

Resultaten

Volgens Van den Beemt en Huismans heeft West-Brabant zichzelf al goed op de kaart gezet. Dat blijkt onder andere uit de recente bezoeken van minister-president Mark Rutte, verkeersminister Melanie Schultz en afgelopen jaar minister Henk Kamp.

Daarnaast is het aanstaande bezoek van het Koningspaar op 16 februari in Bergen op Zoom een uitblinker.

“Wij zien de aandacht van de provincie, Tweede Kamer, het kabinet en het Koningshuis als een duidelijk signaal dat de lobby haar vruchten begint af te werpen”, stellen Van den Beemt en Huismans.

Tip de redactie