Gemeenteraad besluit: Geen referendum over opvang van asielzoekers

De gemeenteraad van Steenbergen gaat geen referendum houden over de opvang van vluchtelingen, dat is donderdagavond besloten tijdens een raadsvergadering. 

Voorafgaand aan de besluitvorming kregen sprekers de mogelijkheid om in te spreken over het onderwerp. Daarbij werd vooral opgeroepen om het democratische referendum doorgang te laten vinden. Uiteindelijk stemden acht raadsleden voor en acht tegen het referendum.

De aanvraag tot het referendum werd op 25 november ingediend door bezorgde burgers. Zij haalden in vier dagen tijd het dubbele aantal handtekeningen op wat nodig is voor een referendum. In totaal werden er 1078 handtekeningen aangeboden aan de raad om een referendum te houden over de opvang van vluchtelingen. 

Een speciale commissie heeft zich daarna gebogen over het referendumvoorstel en stelde samen met de indieners een aantal vragen op, om een beeld te schetsen van hoe het referendum ingevuld kon worden. De verschillende fracties hebben deze startnotitie ontvangen en aan de hand daarvan namen zij donderdagavond een besluit.

Statushouders

De fracties die tegen het referendum stemden (Gewoon Lokaal!, PvdA, VVD en CDA) gaven daarvoor verschillende redenen. Zo zou een referendum ‘mosterd na de maaltijd’ zijn. Het verzoek voor het referendum stamt immers uit de tijd dat nog gesproken werd over het bouwen van een asielzoekerscentrum voor ongeveer 600 asielzoekers.

Inmiddels is de gemeenteraad al een aantal stappen verder. Zo werd in november een besluit aangenomen om in plaats van een azc te bouwen, honderd extra statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) op te vangen voor de duur van 6 maanden). Op 1 januari is de regelgeving omtrent dit onderwerp echter aangepast, waardoor de statushouders maximaal twee jaar opgevangen zouden moeten worden.

Daarom is het college opnieuw rond de tekentafel gaan zitten. Voorafgaand aan het debat rond het referendum stemden achttien van de negentien raadsleden in met een nieuw voorstel, waarbij de gemeente zich alleen nog maar gaat richten op de statushouders die zij vanuit het Rijk moeten opvangen.

Enkel Bart Suijkerbuijk (Volkspartij) stemden tegen het voorstel. Het college gaf daarbij aan dat ze wel gaan proberen om de statushouders sneller op te vangen dan normaal gesproken, zodat er eerder ruimte is voor nieuwe asielzoekers in de azc’s.

Dialoog

“Je kan geen referendum houden over zaken die vanuit het Rijk zijn opgelegd”, stelt Maurice Remery (Gewoon Lokaal!). “Wij zijn een warm voorstander van een referendum, maar we volgen nu gewoon het landelijk beleid.”

Gewoon Lokaal! gaf dan ook aan in de toekomst wel een referendum te willen houden, mocht het COA een verzoek neerleggen om meer statushouders op te vangen dan wettelijk verplicht is. “Maar dan wel op het juiste moment en met de juiste vragen.” Daar sloot ook de VVD bij aan. Kees Gommeren vertelde dat ook zijn fractie vindt dat de vraagstelling achterhaald is.

Zo luidt vraag 1: Vindt u dat de gemeente Steenbergen asielzoekers dient op te vangen? Deze vraag is dus niet meer aan de orde. De Volkspartij, D66 en Steenbergen Anders waren juist wel voorstander van het referendum. Zij zeiden de vraagstelling ook aan te willen passen in samenspraak met de indieners van het referendum.

Eric van der Spelt (D66): “Het houden van een referendum kan de afstand tussen de burgers en de politiek verkleinen.” Michel Lambers van de Volkspartij haakte daarop in. “We hebben in het nieuwe raadsprogramma allemaal beterschap beloofd. De Commissaris van de Koning riep onlangs op tot dialoog, laten we dat dialoog aangaan.”

Lees meer over:
Tip de redactie