Minister Schultz opent waterberging Volkerak-Zoommeer

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag de waterberging Volkerak-Zoommeer officieel in gebruik genomen.

Het is het grootste waterbergingsgebied in Nederland dat bij extreme rivierwaterstanden en stormvloed op zee zal functioneren als tijdelijke waterparkeerplaats. Daartoe hebben drie waterschappen en Rijkswaterstaat de bedijking rondom het Volkerak-Zoommeer verbeterd, keringen aangebracht en sluizen hersteld.

Een flinke investering voor een preventieve maatregel voor een situatie die naar schatting eens in de 1430 jaar voorkomt. “Maar dat kan ook morgen zijn”, zei Schultz. “In Nederland hebben we altijd gereageerd ná rampen, we willen dat eigenlijk niet meer.”

Dertien gemeenten, 3 provincies, 3 veiligheidsregio’s, 3 waterschappen en Rijkswaterstaat zijn betrokken bij de inzet van de waterberging. Allen zetten vandaag hun handtekening onder het inzetprotocol waarin is vastgelegd welke handelingen organisaties en overheden op welk moment moeten verrichten, om de waterberging succesvol te laten verlopen.

Lees meer over:
Tip de redactie