De autosloperij van Dubois op het Puts Molentje in Ossendrecht wil de (afgegraven) grondwallen om het terrein overnemen van de gemeente Woensdrecht. 

De sloperij kan de extra ruimte goed gebruiken als extra opslagcapaciteit, waardoor er op het middenterrein extra manouvreerruimte ontstaat.

Tekort

De gemeente en autosloperij zijn al langere tijd met elkaar in gesprek voor de verkoop van de grondwallen, die nu nog gedeeltelijk rond het bedrijf liggen.

In 2012 besloot het gemeentebestuur op verzoek van de ondernemer om de oostelijke wal af te graven, zodat de ingang van de sloperij beter zichtbaar zou worden. Afspraak was dat het autobedrijf een rastering met beplanting zou terugplaatsen.

Sindsdien heeft Dubois een deel van de groenstrook naast de ingang al in gebruik voor het uitstallen van de autoverkoop. Desondanks komt het bedrijf nog steeds wat manouvreerruimte tekort om goed te kunnen draaien en keren op het terrein.

Achteringang

Dubois wil daarom de omliggende groenstroken en grondwallen overnemen van de gemeente. Op die manier kan ook een achteringang vanaf de Noordstraat tot de sloperij worden gerealiseerd.

De gemeente staat positief tegenover die ontwikkeling. “Deze uitbreiding draagt immers bij aan het streven om te komen tot een zorgvuldig ruimtegebruik.”

Volgens de gemeente is er geen sprake van uitbreiding van de verwerkingscapaciteit, maar krijgt Dubois vooral meer ruimte om de sloopauto’s en andere materialen te stallen op het terrein.

De enige voorwaarde die het college heeft gesteld, is dat er geen containers geplaatst mogen worden op het gedeelte tussen de bedrijfsloods en de drie woonwagenstandplaatsen van het kampje aan het Puts Molentje.

Inzage

De uitbreiding van de sloperij past officieel niet binnen het bestemmingsplan, maar met een ruimtelijke onderbouwing kan de gemeente alsnog een omgevingsvergunning afgeven. Beide documenten liggen momenteel ter inzage.