Bewonersplatform Doe Mee Bergen op Zoom staat online

Het beste van twee werelden gecombineerd, die van het internet en die van de persoonlijke contacten. Bergen op Zoom faciliteert sinds 27 januari de virtuele marktplaats www.doemeebergenopzoom.nl.  

“Je laten inspireren en anderen inspireren, dat is het doel van het bewonersplatform”, zegt wethouder Yvonne Kammeijer.

Een inspirerend voorbeeld is Jopie van der Vorst uit de Zandstraat. Daarom vroeg Kammeijer aan haar om het platform officieel te lanceren door het online zetten van haar actie.

Van deur tot deur

Van der Vorst ging in haar straat van deur tot deur om vraag- en aanbod aan hulp in kaart te kunnen brengen. “Ik heb enorme leuke reacties gehad”, vertelt Van der Vorst. Ze liep al lang rond met het idee om burgerparticipatie vorm te geven. In december 2015 wist ze hoe. Ze belde bij alle straatgenoten aan om een brief met uitleg te bezorgen.

De brief bevatte een lijst waarop bewoners kunnen aangeven wat ze nodig hebben en wat ze kunnen bieden. Dat kan heel breed zijn, een ritje naar de dokter, oppas voor kinderen, tuinonderhoud. Van der Vorst hoopt eind februari met een overzicht te komen. Voor haar initiatief is inmiddels steun gekomen van buurtbewoners.

“Ik hoef het niet alleen te doen.” Van der Vorst ondersteunt het bewonersplatform. Zij hoopt dat anderen haar initiatief overnemen. De gemeente sluit via het platform mooi bij die wens aan. “Het komt mooi samen”, zei Van der Vorst bij de lancering van haar initiatief.

Marktplaats burgerkracht

“We misten een marktplaats waar initiatieven op het gebied van burgerkracht ontstaan en samenkomen. Het bewonersplatform Doe Mee Bergen op Zoom biedt nu deze marktplaats”, zegt Kammerijer. De website is eenvoudig en overzichtelijk gehouden met drie participatiemogelijkheden.

Via de tab Ik doe mee, kunnen inwoners een initiatief inbrengen, onder de tab Ik denk mee kunnen inwoners zich aanmelden als ‘denkkracht’ voor het burgerpanel. Via de derde tab In mijn buurt kunnen inwoners heel makkelijk zien, meedoen of zich laten inspireren door activiteiten in de buurt.

Op de kaart van de gemeente is met gekleurde pins, groen, geel en blauw, aangegeven waar de activiteiten gebeuren. Groen overheerst op de kaart, dat komt omdat er al langer een Participatiekaart op dat gebied van Bergen op Zoom bestond, deze is nu geïntegreerd in het bewonersplatform.

Gebruik

Het bewonersplatform is tot stand gekomen op basis van uitkomsten van diverse onderzoeken. Zo is het Burgerpanel geraadpleegd door middel van een enquête. 94 procent van de deelnemers (ongeveer een derde van de 1200 burgerpanelleden) vindt het bewonersplatform een goed idee en 90 procent denkt dat het gebruikt zal worden.

Een online forumdiscussie onder de burgerpanelleden heeft ideeën voor de indeling van de website gegenereerd.

De gemeente brengt het bewonersplatform flink onder de aandacht van haar inwoners. Via de digitale communicatiekanalen, via reclame op de driehoeksborden langs de openbare weg en via de gemeentelijke voorlichtingspagina in de Bergen op Zoomse Bode.

De drempel om initiatieven te plaatsen is laag, de gemeente beoordeeld alleen of het initiatief er “een beetje goed uitziet”, zei Kammeijer.

Lees meer over:
Tip de redactie