De gemeenteraad krijgt de keuze uit zeven alternatieven voor de toekomst van het watersnoodgebouw Samarbete in Halsteren. 

De optie verkoop tegen de maatschappelijke waarde van 150.000 euro aan scoutinggroep Jeanne d’Arc krijgt de voorkeur van het college.

Volgens wethouder Ad Coppens zit het dossier vol dilemma’s, doordat de gemeente enerzijds het beleid voert om vastgoed af te stoten, maar anderzijds worstelt met de emotionele waarde van Samarbete voor Halsteren.

“Het is een interessant dossier waar ik met passie aan werk”, zei wethouder Coppens. “Bij elke stap die ik neem, wil ik de raad meenemen.”

Bezuinigingen

Sinds medio jaren tachtig maakt scouting Jeanne d’Arc gebruik van Samarbete tegen een zeer lage huurprijs. Dit jaar bedraagt deze ongeveer 2500 euro.

Bezuinigingen deden de gemeente in 2011 besluiten om welzijnsgebouwen zoals Samarbete af te stoten. Daarmee schrapt zij verkapte huisvestingssubsidies en kan tevens winst maken bij verkoop.

Win-win

Deze win-win situatie voor de gemeente, betekende echter een verlies aan accommodatie voor scoutinggroep Jeanne d’Arc. Het ontbreekt hen aan geld om alternatieve huisvesting te betrekken. De gemeenteraad nam de scoutingclub daarom in bescherming en bepaalde dat de scouting sowieso in Samarbete mag blijven.

“Het resultaat van dit alles is, dat dit verkoopdossier is uitgemond in een mediahype die het imago van het gemeentebestuur heeft beschadigd. Daar waar wij wilden inzetten op een ‘win-win situatie’, dreigt dit te ontsporen in ‘winnen of verliezen’”, laat het college in de raadsmededeling weten.

Met de win-win situatie doelt het college op een goede oplossing voor beide, het college en de scouting, waarbij de scouting zich redelijk zou opstellen.

Alternatieven

Nu zijn zeven alternatieven in kaart gebracht. Twee daarvan voldoen niet of deels aan de wens van de gemeenteraad. Dan wordt Samarbete voor drie ton verkocht en de scouting eruit gezet (optie 3), of elders ondergebracht (optie 4).

Bij de vijf overige alternatieven blijft de scouting in Samarbete. Twee daarvan vallen af, omdat die alleen winst opleveren voor de scouting en onrechtvaardig zijn ten opzicht van andere scoutinggroepen. Het gaat dan om schenking van het pand (optie 2) of het uit de verkoop halen van het pand en de huidige huurprijs handhaven (optie 6).

Verkoop

Verkoop aan derden biedt ook twee keuzes, in het ene geval onderhandelt de koper met de scouting over de huurvoorwaarden en het gebruik (optie 1), in het andere geval spreekt de gemeente eerst een kostendekkende huurprijs (tussen de 12.000 en 15.000 euro) met de scouting af alvorens het pand te verkopen (optie 5).

In beide gevallen vreest de gemeente echter geen koper te kunnen vinden.

Maatschappelijke waarde

De gemeente probeert sinds juli 2013 Samarbete, inclusief scouting, te verkopen en zegt tot op heden daar niet in geslaagd te zijn. Nu wil zij het pand aan scouting Jeanne d’Arc verkopen voor de maatschappelijke waarde van 150.000 euro, onder voorwaarde van een antispeculatiebeding en recht op terugkoop (optie 7).

“De scouting zal hoe dan ook een grotere eigen bijdrage in haar huisvesting moeten leveren”, stelt het college dat meent dat optie 7 op veel maatschappelijk draagvlak kan rekenen en het beste tegemoetkomt aan de wens van de raad.