Zorgen over Auvergnestraat-Glymesstraat-Boutershemstraat blijven

De oppositiepartijen BSD, PvdA en GroenLinks zitten in hun maag met de verkeerssituatie in de zuidwestelijke rand van het centrum in Bergen op Zoom. 

Volgens de partijen zijn er meerdere gevaarlijke en onwenselijke situaties in de Auvergnestraat, Glymesstraat, Boutershemstraat en omliggende straten. Het gaat dan om verhoogde parkeerdruk, beschadigde auto’s, overlast door vrachtverkeer en (bijna)ongevallen. 

Compromissen

De zorgen om de Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat zijn niet nieuw. De drie straten werden in 2007 heringericht. Daarbij heeft de gemeente een aantal compromissen moeten sluiten.

Zo gingen er bij de herinrichting een aantal parkeerplaatsen verloren. Dat is deels opgevangen door de parkeerhavens zo kort mogelijk tot de kruising te laten doorlopen, maar dat zorgt wel voor minder zicht vanaf de zijstraten.

Beschadigingen

Piet Buiks, secretaris en penningmeester van buurtvereniging ’t Kruispuntje, geeft aan er nog altijd veel klachten zijn onder omwonenden over de inrichting. “Vooral als je vanuit de zijstraten komt, heb je geen enkel zicht”, spreekt hij uit ervaring.

Een ander heikel punt is volgens hem de beperkte breedte van het wegvlak. "Er zijn regelmatig beschadigingen aan de auto’s. Bij mij is er al twee keer een spiegel afgereden en bij mijn buurman ook al", vertelt Buiks.

Schijnveilig

De PvdA en GroenLinks trokken daarom eind vorig jaar via een gezamenlijke brief opnieuw aan de bel over de Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat. Naast het slecht zicht vanaf de zijstraten wezen de raadsleden Sahin Ergec en Peter van den Ouden ook op het overlast van vrachtverkeer door de straten en het zebrapad dat door veel gebruikers als ‘schijnveilig’ wordt ervaren.

Beide raadsleden stellen dat er regelmatig (bijna)ongevallen gebeuren in de zuidwestelijke rand van de binnenstad. "De afgelopen vijf jaar zijn er zeker acht tot tien ongevallen geweest op de kruising Glymesstraat-Boutershemstraat-Belvederestraat, waarbij brandweer of ambulance hulp moesten verlenen", weten zij.

Parkeren

Inmiddels heeft ook Louis van der Kallen van de BSD zijn zorgen geuit over het verkeer tussen de ‘vierwinden’ en de Woonboulevard.

"Bewoners klagen steen en been over de parkeersituatie, de toegenomen verkeersonveiligheid en de ervaren onbereikbaarheid van hun straten door de schijnbaar eeuwig durende wegwerkzaamheden aan de randweg, waardoor de kruising met de Westersingel op sommige tijdstippen wel afgesloten lijkt", stelt hij.

Hij noemt eveneens de overlast van vrachtverkeer en verwijst naar de beschadigingen aan geparkeerde auto’s. Ook wijst Van der Kallen op het wegvallen van parkeerplaatsen, door de bouw van de nieuwe Bergse Dumphal op het Geertruidaplein.

College

Een gemeentewoordvoerder laat in een reactie weten dat het college alle vragen en opmerkingen momenteel bestudeert en op korte termijn met een antwoord op de verbeterpunten komt.

Lees meer over:
Tip de redactie