De recreatieve brancheorganisaties, recreatieondernemers en mensen met goede ideeën voor de recreatieve sector werden opgeroepen om naar het gemeentehuis van Steenbergen te komen.

De raadszaal van deze gemeente was goed gevuld inclusief het voltallige college met burgemeester Ruud van den Belt die overigens geen van allen een actieve rol hadden. Veel initiatieven zijn op tafel gelegd. Dromen en kansen zijn kenbaar gemaakt uit alle kernen.

In verschillende fasen mochten deelnemers hun dromen en initiatieven kenbaar maken. Vijf tafels waren gesitueerd met de onderwerpen Dag en Verblijfsrecreatie & Evenementen, Natuur, Water, Cultuurhistorie en Dag- en Verblijfsrecreatie & Evenementen.

Geïnteresseerden mochten bij twee tafels aanschuiven om mee te denken en mee te schrijven. Bart Suijkerbuijk van de Volkspartij zat de beeldvormende vergadering voor. Burgemeester Ruud van den Belt: “Het is een prima vorm van burgerparticipatie. Je gaat input opvragen aan de voorkant.”

Hengelsport en natuur

Menig burger uit gemeente Steenbergen denkt hardop mee. Ad van Elzakker uit Steenbergen pleit voor hengelsport en natuur. Van Elzakker: “Mensen dienen bij de natuur betrokken te worden en niet er omheen. Dat betekent de natuur ín gaan.”

Op de tentoongestelde grote kaarten wordt duidelijk dat niet alle recreatieve kansen, ook zij die reeds bestaan, genoemd worden. Zo blijkt ‘Een dagje uit in het land van Merijntje Gijzen’ niet op de kaart te staan. Jan Bosters: “Recreatie moet meer bekend gemaakt worden.” Nog meer initiatieven komen op één van de vijf kaarten te staan.

Oud ijsbaan

Zo krijgt de oude ijsbaan aan de Kruislandsedijk weer nieuw leven ingeblazen door de nieuwe eigenaar George Veerman. Veerman: “Ze hebben hun 50 jarig bestaan niet kunnen vieren van de ijsbaan. Dit moet terug komen.”

Als ondernemer van een IT-bedrijf in Oud Gastel zal hij zijn aangekochte 1,8 hectare grond gaan exploiteren met horeca, kanoverhuur en wellicht een mini-camping om bij te dragen aan een aantrekkelijke route tussen Steenbergen en Kruisland. Maar ook bestaande plannen worden genoemd.

Tim Huisman: “Wat hoge prioriteit heeft, is de haven van Dinteloord. Die moet uitgebaggerd en opgeleukt worden.”

Lentefair

Sommige ideeën worden meteen in het voorjaar 2016 geconcretiseerd als evenement zoals de Lentefair van De Oudlandse Hoeve in Steenbergen.

Op 23 en 24 april 2016 wordt er groter uitgepakt en gaan ze van 25 kramen in 2015 naar 40 kramen in 2016. Met de voorwaarde dat men zich aan het thema buitenleven, platteland, natuurlijk materialen en producten houdt.

Verse boodschappenroute

Andere ambachten met streekgerechten worden eveneens gestimuleerd. Neem het frietjesbal in Kruisland tijdens de carnavalsweek. Dit is een combinatie van professie, cultuur en evenement met de Markies aardappelen van Kees Gommeren uit Kruisland.

De Stadsraad van Steenbergen oppert om een verse boodschappenroute in het leven te roepen waarbij aardbeien, asperges enzovoort in Steenbergen e.o. gekocht kunnen worden. Ruud Bronnewasser komt met camperplekken. Bronnewasser: “In heel de regio is dit te realiseren.”

Wat er exact gerealiseerd gaat worden, weet men pas in 2017 als de zes stappen zijn doorlopen van koppelkansen tot aan de uitvoeringsfase.