Het Woensdrechtse gemeentebestuur heeft een bedrag van 15.000 euro gereserveerd voor het geschikt maken van panden voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal zijn er diverse locaties in beeld om statushouders in onder te brengen en zo een bestaan te laten opbouwen in de Woensdrechtse samenleving. De gemeente Woensdrecht heeft nog een behoorlijke achterstand weg te werken als het gaat om de huisvesting van statushouders.

Gemeenten krijgen ieder half jaar een taakstelling opgelegd vanuit het Rijk om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. De vorige twee semesters moest Woensdrecht respectievelijk achttien en later negentien vluchtelingen een woning aanbieden.

Door de toegenomen stroom vluchtelingen is die taakstelling voor de eerste zes maanden van 2016 al gegroeid naar 26. “We lopen echter al enige tijd achter, waardoor we nu nog zo’n 59 mensen moeten huisvesten”, weet Van Agtmaal.

Hoopvol

Burgemeester Adriaansen kondigde daarom in zijn nieuwjaarstoespraak al aan dat de huisvesting van statushouders prioriteit krijgt in 2016. Volgens Van Agtmaal is de doelstelling om de achterstand voor 1 juli 2016 weggewerkt te hebben. “Zoals het er nu uitziet, moet ons dat ook lukken”, klinkt hij hoopvol.

De wethouder zegt met verschillende partijen in gesprek te zijn. “Onder meer met de woningstichtingen. Maar omdat onze sociale huurmarkt niet zo groot is en we ook onze eigen mensen niet te veel in de weg willen zitten, moeten we ook kijken naar onorthodoxe maatregelen, zoals leegstaande winkels en kantoren. Die gesprekken lopen nu vrij goed en ik verwacht toch wel dat we op die manier veel mensen kunnen huisvesten.”

Schoolwoningen

Daarnaast kijkt de gemeente ook naar haar eigen vastgoed. Daarbij zijn de schoolwoningen in Ossendrecht in beeld. De woningen, die tot afgelopen zomer in gebruik waren door Stichting Kinderopvang Zuidwesthoek, zijn van Stadlander, maar worden nog zeker tien jaar gehuurd door de gemeente. Van Agtmaal ziet ruimte om daar twee grote gezinnen te huisvesten, maar houdt nog wel een slag om de arm.

“We zijn die mogelijkheid nog aan het onderzoeken, evenals de andere locaties. Als college hebben we in ieder geval 15.000 euro gereserveerd uit budgetten die over waren uit 2015 om dit soort panden geschikt te maken voor de huisvesting.” De wethouder verwacht binnenkort met een aantal definitieve locaties naar buiten te kunnen treden.