Als het aan wethouder Jeffrey van Agtmaal ligt, worden er de komende vier jaar meer acties gehouden om het verkeer aan te spreken op zijn gedrag. 

In het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP), dat momenteel in conceptversie gereed is, is het gedrag van de weggebruikers aangewezen als een van de speerpunten. 

Volgens Van Agtmaal kloppen mensen regelmatig bij de gemeente aan met hun ergernissen over het verkeer.

“Het gaat dan vooral over de snelheid, maar ook het sluipverkeer, wielrenners op de weg en het verkeer in de omgeving van de basisscholen met ouders die hun kinderen het liefst tot in de schoolklas willen brengen”, vat hij de problemen samen.

Campagne

Volgens de wethouder zijn die ergernissen slechts gedeeltelijk met regulering op te vangen. “We kunnen wel overal borden plaatsen, maar vaak gaat het toch om gedrag van mensen. Daar willen we de komende jaren extra acties en campagnes op inzetten.”

Als voorbeeld noemt Van Agtmaal de acties die de dorpsplatforms en buurtpreventieteams van onder meer Ossendrecht en Hoogerheide afgelopen najaar hebben gehouden.

“Bewoners spraken hun eigen dorpsgenoten aan op hun gedrag. Je ziet dat dat veel meer effect heeft dan wanneer de politie mensen erop aanspreekt. Dat soort acties willen we veel vaker houden”, kondigt de wethouder aan.

Fietspaden

Naast het gedrag heeft het GVVP ook aandacht voor onder andere het fietsverkeer. De vijf dorpsplatforms trokken onlangs nog aan de bel over de kwaliteit van de fietspaden in wielergemeente Woensdrecht.

“Eén van de opmerkingen was dat de uniformiteit nu nog vaak ontbreekt. We willen daar zelf ook meer één lijn in brengen, al kunnen we dat door de kosten niet in één keer realiseren”, zegt Van Agtmaal.

De gemeente wil daarnaast ook werk maken van het Duurzaam & Veilig inrichten van de wegen. 

Het principe van Duurzaam & Veilig werkt met vaste richtlijnen, waardoor het voor weggebruikers duidelijker is wat er op een bepaalde weg van hen verwacht mag worden. Ten slotte wil de gemeente ook het openbaar vervoer op peil houden.

Dialoogsessie

Van Agtmaal benadrukt dat het opgestelde GVVP nog slechts een concept behelst. “We hebben onze speerpunten nu verwoord, maar willen deze nog wel voorleggen aan anderen voordat we het document naar de raad sturen."

"We hebben daarvoor maar liefst veertig verschillende organisaties aangeschreven, waaronder de provincie, ANWB, ZLTO, Veilig Verkeer Nederland, ouderenbonden, wijkagenten, scholen, dorpsplatforms en buurtpreventieteams.”

Al die partijen komen op donderdag 4 februari samen op het gemeentehuis voor een dialoogsessie over het verkeersplan. Hun inbreng wordt toegevoegd aan het verkeersplan, waarna de gemeenteraad het laatste woord krijgt.