De voltallige gemeenteraad van Bergen op Zoom roept het college op om juridische stappen te overwegen om de sluiting van de reactoren van Doel 1, 2 en 3 af te dwingen. 

In een gezamenlijke brief wijzen de acht fracties op de juridische procedures, die onder meer de gemeenten Aken en Maastricht en de West-Brabantse milieuvereniging Benegora al hebben opgestart. De partijen vragen het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid van zo’n juridische procedure.

Ongerustheid

Volgens de partijen is de wens voor juridische stappen ingegeven door ongerustheid in de samenleving en onder overheden over diverse incidenten bij de Belgische kerncentrale. Die kwam de afgelopen periode herhaaldelijk negatief in het nieuws na problemen bij de opstart van de reactoren van Doel 1 en 3.

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bracht naar aanleiding van eerdere commotie eerder deze maand nog een werkbezoek aan de kerncentrale en concludeerde dat alles veilig was.

Toch zijn de zorgen volgens de Bergse partijen nog niet weg, met name als het gaat om de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 tot 2025. De partijen wijzen erop dat de provincie Noord-Brabant twijfels heeft geuit over de vraag of België over tien jaar wel in staat is om de energie die de drie oudste reactoren van het land nu leveren op een andere manier op te vangen.

Verdragen

Benegora kondigde vorige week al aan juridische stappen te zullen ondernemen richting de Belgische Raad van State om de levensduurverlenging met nog eens tien jaar van Doel 1 en 2 terug te draaien.

Inmiddels overwegen ook Aken en Maastricht België ter verantwoording te roepen, omdat het land twee internationale verdragen over inspraak heeft genegeerd bij het verlengen van de levensduur van de oudste reactor van Tihange 1.

De Bergse politieke partijen zien gelijkenissen met de situatie bij Doel. “Beide centrales hebben reactoren met scheurtjes en voor beide centrales zijn vergunningen afgegeven tot verlengde exploitatie van reactoren. Bergen op Zoom ligt echter slechts op twintig kilometer afstand van Doel, tegenover Maastricht op zo’n veertig kilometer van Tihange”, benadrukken zij het Bergse belang.

Onderzoek

De partijen vragen het college te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om bij een van de initiatieven aan te sluiten. Zij vragen het gemeentebestuur daarbij om de kosten en kans van slagen in kaart te brengen. Ook roept de raad op om samenwerking met andere overheden te zoeken.

Een gemeentewoordvoerder laat in een reactie weten dat het college zich nog beraadt op een reactie richting de raad.