Ossendrecht doet in 2016 voor de tweede keer mee met de actie Kern met Pit. In Veghel werd het dorp met het project Jeugd in Beweging tot een van de dertien finalisten verkozen. 

In het project werken onder meer het dorpsplatform, ouders, kinderen, omwonenden en gemeente samen om diverse speellocaties te verbeteren en met elkaar te verbinden.

Er lopen momenteel diverse initiatieven in het dorp, die allemaal te maken hebben met de vele speellocaties in Ossendrecht. Zo zijn er ouders die het initiatief hebben genomen om de speeltuin in hun wijk te verbeteren, is er vanuit diverse hoeken de wens uitgesproken om speelvoorzieningen voor de oudere jeugd te ontwikkelen en ligt er een plan om alle speelplaatsen en –pleinen via een interactieve route met elkaar te verbinden.

Dorpsplatform Ossendrecht heeft besloten om al deze initiatieven te bundelen onder één groot project, genaamd ‘Jeugd in Beweging’. Er is inmiddels een werkgroep gevormd met daarin enkele leden van het dorpsplatform, ouders, kinderen, omwonenden en gemeente.

Finalisten

De officiële start van Jeugd in Beweging heeft de werkgroep op zaterdag 23 januari kunnen geven. Ossendrecht is namelijk een van de dertien finalisten van de actie Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij.

In totaal hadden 29 projecten zich ingeschreven voor de actie. Dertien projecten mochten zich zaterdag in Veghel presenteren. Negen projecten, waaronder het Ossendrechtse initiatief, hebben zich rechtstreeks voor de finale geplaatst.

De andere vier hebben wat meer werk om de jury te overtuigen, maar mogen voorlopig ook meedoen. Alle deelnemende finalisten ontvangen bij realisatie in 2016 een bedrag van 1000 euro.

Zelfwerkzaamheid

Ossendrecht gaat bij het initiatief Jeugd in Beweging zoveel mogelijk uit van zelfwerkzaamheid en creatief gebruik van materialen om zo de jeugd zijn fantasie te laten gebruiken bij het spelen.

Om andere initiatieven niet teleur te stellen, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. De komende tijd wil de werkgroep in gesprek met andere betrokken partijen om te kijken welke deelprojecten als eerste kunnen worden opgepakt.