De initiatiefgroep Dorpsmolen Sint Philipsland wil één extra windmolen in Kramerspolder plaatsen, maar niet iedereen staat om dat idee te juichen. 

Bewoner en ecoloog Ron Brouwer liet uit meerdere argumenten blijken dat hij tegen het project is. Hij zegt zich zorgen te maken over de daadwerkelijke voordelen én consequenties. Het zelf bekostigen van één extra molen brengt volgens de initiatiefgroep voor zowel het dorp als de bewoners voordelen met zich mee.

Het produceren van duurzame energie zou goed zijn voor de lokale economie. “Windmolens van en voor het dorp geven een mooie impuls aan de leefbaarheid van het dorp.” In tegenstelling tot andere windmolens zouden de opbrengsten van de windmolen in Kramerspolder naar de eigen dorpsgemeenschap gaan.

Ecoloog Ron Brouwer heeft daar echter zijn twijfels over. De nieuwe molen kan alleen worden gerealiseerd als de bewoners 500.000 euro inleggen. Volgens Brouwer is dat een groot risico.

“Ook zal de dorpsgemeenschap het dure onderhoud en de reparaties moeten bekostigen. Als de opbrengst tegenvalt is het de Fliplander die financieel het schip in gaat. Niet alleen met ons spaargeld maar ook met een dalende huizenprijs en een minder fijne woonomgeving.”, aldus Brouwer.

Resultaat

De initiatiegroep stelt dat de windmolen een mooie vorm is van het samen produceren van duurzame energie. Of de molen daadwerkelijk duurzaam en goed voor het milieu zou zijn vraagt Brouwer zich af. Hij benoemd een aantal punten van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW).

Dat is een informatiepunt voor lokaal actievoerende comités tegen de plaatsing van windmolens, ook wel windturbines genoemd.

"Volgens NKPW zijn windturbines niet efficiënt in de strijd tegen de uitstoot van CO2. Er zijn veel te veel windturbines nodig om een noemenswaardige vermindering in de totale broeikasgasuitstoot te kunnen realiseren", zegt Brouwer.

Uitstraling

Naast de twijfels over de werkelijke voordelen vindt Brouwer de uitstraling van de windmolens niet passend. De hoge windmolens zouden volgens hem het landschap overheersen én industrialiseren. "Ze tasten de ruimtelijke ongereptheid aan van onze Zeeuwse natuur."

"Het landschap van de Oosterschelde kenmerkt zich tot slot door ‘het vrije spel der elementen’, zoals de voortdurende wijziging in de grenzen van land en water. De windmolens worden straks 180 meter hoog en gaan zeer zichtbaar worden op ons vlakke eiland", zegt Brouwer.

Mocht het project doorgaan, dan wordt de molen volgens de initiatiefnemers aan de noordkant van het eiland opgezet. “Waardoor niemand last zal hebben van slagschaduw.” Voor de dorpsbewoners geldt dat de molen in lijn komt met de 35 molens bij de Krammersluizen, zodat deze nauwelijks tot niet zal opvallen. “Maar de dorpswindmolen komt veel dichterbij en zal de leefomgeving sterk gaan domineren”, aldus Brouwer.

Bijeenkomst

Op 2 februari wordt er door de initiatiefgroep dorpsmolen een informatiebijeenkomst gehouden. De avond wordt speciaal georganiseerd om de inwoners van Sint Philipsland verder in te lichten over de plannen van het windmolenproject. Op dat moment kunnen de bewoners ook ideeën en meningen uitwisselen. De exacte invulling van de informatieavond is nog niet bekend.