Wethouder Patrick van der Velden voelt er niets voor om de paardenkastanjes aan de Rijtuigweg in Bergen op Zoom te kappen.

Volgens hem worden de bomen regelmatig gecontroleerd op hun gezondheid en veiligheid.

CDA-raadslid Erik Verbogt uitte eerder zijn zorgen over de conditie van de paardenkastanjes in de omgeving van de Burgemeester Stulemijerlaan en de Rijtuigweg, nadat er in november een meer dan honderd jaar oude kastanje bij een storm was omgewaaid. Hij opperde een geleidelijke vervanging van de oude bomen voor een nieuwe boomsoort.

Volgens Van der Velden is dat pas aan de orde als zestig procent van de originele structuur is komen te vervallen. "Dat is vooralsnog niet het geval. Bovendien schept het vervangen zonder noodzaak een precedent voor andere locaties waar bomen ook dicht tegen woningen staan."

Hij wijst erop dat ook andere bomen gevoeligheden vertonen en dat de gemeente er daarom voor kiest om voldoende variatie te houden in boomsoorten.