De gemeente Steenbergen beschikt sinds vorige week over een DigiPunt. 

Het is misschien even wennen aan deze nieuwe naam, maar een DigiPunt is een spreekuur waarop mensen terecht kunnen die om wat voor reden dan ook het niet lukt om aan te sluiten op de digitale snelweg en daardoor in de problemen komen bij het aanvragen en opgeven van allerlei zaken.

Niet alleen de naam, ook het verschijnsel zelf moet de komende tijd nog wel wat aan bekendheid winnen.En daarom is het DigiPunt in Steenbergen gevestigd in het gebouw waar alle zaken op het gebied van wonen en gezondheid verzameld zijn, namelijk aan de Fabrieksdijk 6, waar onder andere Vraagwijzer gehuisvest is.

Wethouder Cor van Geel opende onlangs het kantoor met het doorknippen van een lint. De dag daarna was meteen al het eerste spreekuur.

Internet

Het DigiPunt is bedoeld voor mensen die geen computer hebben of die het niet lukt om zaken hierop uit te voeren. Een goed opgeleide en ervaren vrijwilliger kan de mensen die dit betreft deskundig helpen met, bijvoorbeeld, het invullen van (aanvraag)formulieren op internet.

Ook het versturen hiervan via email of website neemt de medewerker van het DigiPunt op zich. Immers, steeds meer zaken kunnen alleen nog maar via internet geregeld worden en dus raken mensen die dit niet meer kunnen of willen aanleren achterop.

Het gaat hierbij met name om mensen op leeftijd en/of alleenstaanden, maar bijvoorbeeld ook om mensen die behoren tot de categorie laaggeletterden.

Zaken

Omdat het belangrijk is dat iedereen bij kan blijven in de digitale wereld, is het DigiPunt in het leven geroepen. Mensen kunnen hier terecht voor het inschrijven bij de woningstichting (Stadlander, ZuidWestWonen), het doorgeven of wijzigen van gegevens met betrekking tot een uitkering bij UWV of ISD.

Het aanvragen van een DigiD, het aanvragen of wijzigen van gegevens met betrekking tot zorg- of huurtoeslag, het uploaden en downloaden van declaratieformulieren voor de ziektekostenverzekering of voor algemene vragen op digitaal gebied.

De medewerker verzorgt enkel het digitale gebeuren en is nadrukkelijk géén aanspreekpunt voor inhoudelijke zaken.

Discreet

De medewerker houdt dan ook geen administratie bij; alle papieren worden mee teruggegeven en bij een eventuele volgende keer moet men zelf alle gegevens weer meebrengen.Behalve de vele zaken die wel geregeld kunnen worden bij DigiPunt, kunnen er ook een paar zaken niet.

Zo kan men er niet terecht voor vragen over de werking van de computer of printer, voor advies over wat wel en niet te doen (hiervoor kan men terecht bij de adviseur van Vraagwijzer) en ook niet voor het doen van belastingaangifte.

Overigens tekenen de medewerkers van DigiPunt een geheimhoudingsverklaring en kan men er zeker van zijn dat alle zaken discreet behandeld worden.

Behoefte

Het spreekuur wordt iedere vrijdagmorgen van 9 tot 11 uur gehouden.

Vrijwilliger Annemarie van Keijzerswaard staat dan klaar voor de mensen die behoefte hebben aan haar hulp. Vanuit de Stichting Vraagwijzer is men nog op zoek naar meer vrijwilligers, omdat er waarschijnlijk veel behoefte zal zijn aan hulp.

Wethouder Cor van Geel stelt en beantwoordt hierop zelf de vraag: ‘Wanneer kunnen we zeggen dat het DigiPunt geslaagd is? Als er niemand meer komt!’ Voorlopig is dat nog niet het geval, en zal het DigiPunt vooral nog naamsbekendheid op moeten bouwen. Dit is iets wat in de komende tijd nader uitgewerkt gaat worden.