De SP-fractie praat niet langer mee over de bezuinigingen in de gemeente Tholen. Al enkele maanden wordt er in de gemeenteraad door alle fracties gesproken over de bezuiniging van ruim 1,1 miljoen euro. 

Het doel van de besprekingen is om te komen tot een sluitende begroting en het realiseren van bezuinigingen. 

De SP meldt dat ook zij hebben deelgenomen aan de eerste ronden van deze besprekingen. “De gehele begroting van de gemeente is de revue gepasseerd. Iedere partij kon zich goed laten informeren over de te nemen maatregelen en haar eigen standpunten naar voren brengen.” 

Besprekingen

Nu er in eveneens besloten ‘heisessies’ besluiten genomen gaan worden over op welke wijze de bezuinigingen plaats gaan vinden, is de SP-fractie uit de besprekingen gestapt. “Wij willen ons niet bij voorbaat deelgenoot maken van de te nemen besluiten.”

De SP wil niet dat de naam van de partij verbonden gaat zijn aan de uitkomsten. “Wij vrezen dat bij de besluiten de college partijen het oor teveel zullen laten hangen naar de mening van de wethouders. Daardoor zou bij alle besluiten de oppositie in de minderheid zijn”, aldus Theo Korevaar.

Verkiezingsuitslag

Daarnaast vind de SP dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de diverse verkeerde en te hoge investeringen die de gemeenten in het verleden heeft gedaan. “Hiervoor zijn de partijen verantwoordelijk die ook nu nog deel uitmaken van het college.”

De SP geeft aan dat zij juist tegen hoge uitgaven waren, maar dat het college en de collegepartijen toch hebben besloten om door te gaan met deze risicovolle uitgaven.

Daarnaast zit het de SP dwars dat zij als één na grootste partij in de raad niet bij de onderhandelingen van 2014 zijn betrokken omdat de bestuurscultuur van de SP niet zou passen bij Tholen.

“Als je zo omgaat met een verkiezingsuitslag en een raadsfractie kun je niet verwachten dat wij ons met handen en voeten binden aan voorstellen van ditzelfde college.”

Inwoners

De SP-fractie wil dan ook niet langer meepraten achter gesloten deuren. “We zullen alle voorstellen die er komen in een openbare raadsvergadering kritisch beschouwen en op hun merites beoordelen.”

Zij vinden dan ook dat de inwoners van Tholen een mening moeten kunnen vormen over de belangrijke vraag wat voor gemeente zij willen zijn.

“Wij vinden dat de bezuinigingen niet mogen gaan ten koste van onze inwoners en hun voorzieningen. Er zijn in een recent verleden al teveel gemeenschapsvoorzieningen met een pennenstreek om zeep geholpen.”