Het is nog geen uitgemaakte zaak dat de Action en Turkse supermarkt Oranje 12 ook daadwerkelijk na 2020 op hun huidige locatie aan de Kastanjelaan in Bergen op Zoom kunnen blijven. 

Het college is voornemens om de tijdelijke vergunning, die nu nog loopt tot 2020, om te zetten naar een definitieve detailhandelsbestemming, maar stuit daarbij op verzet van woningcorporatie Stadlander. Wethouder Patrick van der Velden houdt er daarom sterk rekening mee dat Stadlander naar de Raad van State zal stappen om de detailhandelbestemming tegen te houden.

Slechte zaak

Stadlander liet eerder al weten tegen de definitieve invulling van detailhandel aan de Kastanjelaan 65 te zijn. Het college kondigde begin januari aan het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat de tijdelijke detailhandel, die nu tot 2020 in de voormalige Volvo-garage aan de Kastanjelaan mogelijk is, om te zetten naar een definitieve bestemming.

“Ons standpunt is deze zaak is niet veranderd. Wij vinden het toevoegen van zoveel vierkante meter winkelvloeroppervlakte een slechte zaak voor de ontwikkeling van het centrumplan voor de wijk Gageldonk-West”, reageerde woordvoerder Bert Jansen destijds al.

Raad van State

Inmiddels heeft wethouder Patrick van der Velden ook gesproken met Stadlander over de Kastanjelaan 65. Volgens de wethouder zijn de gemeente en woningcorporatie niet dichter tot elkaar gekomen in het dossier, waardoor een procedure bij de Raad van State dreigt.

“Als we het bestemmingsplan voor permanente detailhandel ter inzage leggen, houdt dat ook in dat Stadlander hiertegen zienswijzen kan indienen en tegen het besluit in beroep kan gaan bij de Raad van State”, realiseert hij zich.

Van der Velden stelt dat het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om te bepalen hoe er wordt omgegaan met de te verwachte zienswijze van Stadlander en of de bezwaren leiden tot aanpassing van het nu voorliggende plan.

Ter inzage legging

De raad nam in november 2013 een motie aan, waarbij het de Kastanjelaan 65 uit het bestemmingsplan voor de wijk Gageldonk-West haalde. In dat plan was nog uitgegaan van een tijdelijke vergunning voor de Action en Oranje 12. De raad sprak zich echter unaniem uit voor definitieve detailhandel.

Gezien het te verwachte bezwaar van Stadlander wil het college echter zeker weten van de raad, dat men het eens is met de ter inzage legging. “Als het plan niet in procedure moet gaan, betekent dat automatisch dat de detailhandel slechts tot 2020 is toegestaan”, legt Van der Velden de keuze bij de raad neer.