College Bergen op Zoom houdt vast aan huisvesting statushouders

Het Bergse gemeentebestuur blijft inzetten op de huisvesting van extra statushouders, bovenop de taakstelling die de gemeente vanuit het Rijk krijgt toegewezen. 

Dat laat gemeentewoordvoerder Erwin Stander weten. 

Het standpunt van het college is niet nieuw, maar deze week wel weer actueel na een verzoek van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Die heeft de middelgrote gemeenten in West-Brabant gevraagd om een tijdelijke opvang van twee- tot vierhonderd vluchtelingen mogelijk te maken.

Bergen op Zoom en Roosendaal hebben al twee keer crisisopvang geboden voor 72 uur, maar het Rijk wil af van het huisvesten van vluchtelingen in sporthallen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft daarom via de Veiligheidsregio’s een beroep gedaan op gemeenten.

Ingeslagen weg

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander meldt dat het college dinsdag tijdens zijn wekelijkse vergadering gesproken heeft over het onderwerp, maar dat burgemeester en wethouders vooralsnog vasthouden aan de al ingeslagen weg voor de huisvesting van extra statushouders.

“We verwachten dat onze taakstelling voor 2016 zal uitkomen op zo’n tweehonderd vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het college wil daar zo’n 35 procent bovenop doen, naar verwachting dus zeventig extra vluchtelingen”, aldus Stander.

Wethouder Yvonne Kammeijer is momenteel al in gesprek met onder meer woningstichting Stadlander en particuliere pandeigenaren om de mogelijkheden voor die huisvesting te onderzoeken. Stander verwacht dat het college daar in maart meer duidelijkheid over kan geven.

Discussie

Dat het college nu kiest voor extra huisvesting van statushouders, betekent volgens Stander niet dat het verzoek van de veiligheidsregio per definitie is afgewezen.

“Dit standpunt is na eerdere discussies in de raad ingenomen, maar het staat de raad altijd vrij om hier opnieuw over te debatteren. Burgemeester Petter heeft ook aangegeven hierin samen met de raad in te willen optrekken, want de fracties bepalen uiteindelijk hoe we met de opvang van vluchtelingen omgaan.”

Lees meer over:
Tip de redactie