Zware bezuinigingen voor Thoolse voetbalclubs

In totaal 84.000 euro en 7,5 procent minder subsidie stelt Thoolse voetbalclubs voor grote problemen. De kleine clubs worden in hun voortbestaan bedreigd, maar ook voor de grotere clubs staat het water aan de lippen. 

Al vanaf 2013 is de gemeente Tholen bezig zware bezuinigingen met de Thoolse voetbalclubs te bespreken. 

De begroting van de Thoolse gemeenteraad kan niet sluitend worden gemaakt. Na de bibliotheken en de tennisclubs worden nu de zeven voetbalclubs aangepakt. De gemeenteraad is akkoord gegaan met deze bezuinigingen. Voor de vrijwilligers, die al zoveel werk doen, is de rek eruit.

De contributies moeten verdubbeld worden en hierdoor zullen veel ‘slapende leden’ er wellicht mee stoppen en worden de problemen alleen maar groter. Toch ziet Ad Hommel ook voordelen: "De clubs moeten nu wel gaan samenwerken en de TVB (Thoolse Voetbalfederatie) kan een stichting worden, die alle voetbalvelden gaat onderhouden"

Werkgroep TVB

De Thoolse Voetbalfederatie is tot nog toe alleen maar een overlegorgaan, waar alle Thoolse voetbalclubs hun bestuursleden naar afvaardigen om de gezamenlijke belangen te bespreken. Sinds enkele jaren is Ad Hommel uit Oud-Vossemeer de voorzitter van deze groep. Toen in 2014 door de gemeente de forse bezuinigingen op tafel werden gelegd, ging men daar natuurlijk niet mee akkoord.

Er werd een werkgroep opgericht, die nog steeds bestaat. Vele keren heeft de werkgroep vergaderd. Soms met elkaar, soms met vertegenwoordigers van de gemeente Tholen. Op dit moment ligt er een voorstel om de TVB om te vormen tot een stichting, die in ieder geval het gezamenlijk onderhoud van de voetbalcomplexen ter hand gaat nemen. 

Dit levert vooral een financieel voordeel op met het BTW-tarief dat dan in het voordeel van de clubs komt. Intussen hebben alle clubs hun leden ingelicht op een ledenvergadering en die hebben hun fiat gegeven aan hun bestuurleden om de zaak zo goed mogelijk te regelen. Pas als de intentie door alle clubs is getekend, kan de TVB verder aan het werk gaan om alles nader in te vullen. Het proces is dus nog volop bezig.

Fusie

Dat zit er de komende vijf jaren nog niet in volgens Hommel. Het ligt heel gevoelig en elke club wil het liefst gewoon blijven bestaan. Toch zien de meesten nu wel in dat er meer samengewerkt moet worden. "Het is ook een goede zaak dat verenigingen zichzelf gaan bedruipen, maar eigenlijk gebeurt dit al gedeeltelijk."

Door de bezuinigingen wordt het alleen maar versneld ingevoerd. De reacties zijn ook heel verschillend. Sommigen willen koste wat het kost autonoom blijven. Anderen zien in dat het oude systeem niet meer werkt. Toch blijft het dilemma bestaan.

Aan de ene kant wil de gemeente elke kern levensvatbaar houden, maar aan de andere kant wordt het de verenigingen wel extra moeilijk gemaakt. "Voetbalclubs zijn geen tennisverenigingen, die toch nog altijd meer elitair zijn. Elk kind moet op de voetbal kunnen", aldus Hommel.

Lees meer over:
Tip de redactie