Op de Antwerpsestraat in Putte wordt nog steeds te hard gereden. Voetgangers en fietsers voelen zich er nog altijd onveilig, en de straat mist de nodige sfeer door te weinig groen. Dat vinden inwoners.

De knelpunten die inwoners van Putte op de Antwerpsestraat ervaren zijn naar voren gekomen in het Putse dorpsplatform.

De hoofdader van Putte werd twee jaar geleden nog heringericht, maar volgens het platform zijn daarmee niet alleen problemen verholpen. Het bewonersorgaan vraagt daarom het college en de gemeenteraad om opnieuw te kijken naar de verkeersveiligheid.

Monitor

Het Putse platform heeft het afgelopen jaar het verkeer op de Antwerpsestraat uitvoerig gemonitord. Dat gebeurde via een zogenaamde smiley, dat het dorpsplatform uit zijn eigen budget heeft aangeschaft. "De grafieken laten zien dat de gemiddelde snelheid omlaag is gegaan, maar helaas blijven er uitzonderingen bestaan", concluderen de leden.

Uit de meetgegevens van de smiley blijkt dat per etmaal 3600 voertuigen passeren op de Antwerpsestraat. Iets minder dan de helft, 44 procent, houdt zich aan de maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Elf procent van de passanten, zo’n vierhonderd voertuigen per dag, rijdt harder dan veertig kilometer per uur. "Maar er zijn ook uitschieters van 90 of zelfs 120 kilometer per uur."

Verkeersintensiteit

Een ander probleem is volgens het dorpsplatform dat de verkeersintensiteit vaak nog onderschat wordt. Naast auto’s rijden er ook veel vrachtwagens en landbouwvoertuigen door de dorpskern. Hoewel vaak wordt verwezen naar de werkzaamheden in Stabroek, is dat volgens het dorpsplatform niet de hoofdoorzaak van het probleem. "De route via Ossendrecht is al jaren een betrouwbare en snelle route van en naar de Antwerpse haven waarbij de men de verkeersopstopping in Stabroek kan vermijden."

Ook voldoet de Antwerpsestraat volgens het platform nog niet aan de eisen van een 30 kilometer zone, missen veel mensen een groene aankleding, en ziet het dorpsplatform de entree van de dertig kilometer zone liever verplaatst naar de kruising met de Hogebergdreef. Die locatie was immers ook aangewezen als entree in het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP).

Belijning

Het dorpsplatform heeft nu alle knelpunten gebundeld en voorzien van mogelijke verbeterpunten. De leden stellen voor om de fietsstroken meer te laten opvallen, door een witte belijning en een fietslogo aan te brengen in het wegdek. Op de plaatsen waar het wegdek en trottoir even hoog zijn, adviseert het platform om obstakels te plaatsen, zodat automobilisten niet meer de stoep op kunnen rijden.

Het wegvlak zelf ziet het platform het liefst opnieuw gestraat in het patroon van het zogenaamde proefvak ter hoogte van de Kruidvat. Dat vak is anderhalf jaar geleden aangelegd, nadat de klinkers in de Antwerpsestraat gingen ‘kruipen’ en zo van het plaats afkwamen. "Dit proefvak blijkt zich goed te gedragen. Het is de goedkoopste manier om dit door de hele straat door te voeren in plaats van opnieuw asfalteren."

Drempels

Om de snelheid verder uit het verkeer te halen pleit het dorpsplatform voor optische versmallingen, verhoogde kruisingen en gebruik van de juiste hellingsgraad bij drempels. Tot slot pleit het dorpsplatform voor meer verblijfskwaliteit door de toepassing van sfeervol straatmeubilair, mobiele boombakken, hanging baskets en twee extra zebrapaden.

Een gemeentewoordvoerster laat weten dat de gemeente alle adviezen van het dorpsplatform momenteel bestudeert en later met een inhoudelijke reactie zal komen op de voorstellen.