Mepavex huurt weg van Bergen op Zoom voor opslag containers

Het logistieke bedrijf Mepavex Logistics heeft extra grond gehuurd bij de gemeente Bergen op Zoom voor de opslag van haar containers. 

Het gaat om een ontsluitingsweg op industrieterrein Noordland, nabij de burgemeester Peterssluis. Met de verhuur van de nu nog ongebruikte weg, hoopt wethouder Ad Coppens de overlast van containers die nu nog vaak langs de weg gestapeld worden, te verhelpen.

"De containerterminal van Mepavex groeit behoorlijk hard. Dat is goed voor onze economie. Maar het komt nu regelmatig voor dat Mepavex op haar eigen terrein geen ruimte heeft voor al die containers. Die staan soms langs de weg opgestapeld. Omdat we daarover een aantal meldingen hebben gehad, zijn we met Mapevex in gesprek gegaan", legt hij uit.

Ontsluitingsweg

De uitkomst van het gesprek is dat het bedrijf nu extra grond huurt van de gemeente. Die grond is gelegen naast de nieuwbouw van Mepavex aan de Conradweg, dat het bedrijf in 2013 al aankocht van de gemeente. Het bedrijf had de extra grond graag willen kopen, maar daar wil Coppens nu nog niet aan.

"Het betreft hier een ontsluitingsweg, die nodig is om de nieuwe buitenhaven te kunnen ontsluiten op het moment dat de Markiezaat Container Terminal (MCT) naar de Bergsche Diep verhuist. Die weg is nu nog van de gemeente en dat willen we graag zo laten om straks nog alle opties voor de ontsluiting open te laten."

Beide partijen zijn nu een huurovereenkomst voor een periode van één jaar overeengekomen.

Provincie

Wethouder Patrick van der Velden voegt toe dat hij momenteel gesprekken voert met de provincie en andere betrokken partijen om de verhuizing van de Markiezaat Container Terminal naar de buitenhaven rond te krijgen. Mepavex startte in 2014 al een onderzoek met onder meer het Rotterdamse havenbedrijf naar de haalbaarheid van die terminal.

"We doen alles stap voor stap en proberen nu vooral de provincie met ons mee te krijgen. Dan kunnen we daarna kijken naar de precieze invulling van de terminal."

Lees meer over:
Tip de redactie